·αΚΆfeng1sheng4 = ·α + ΚΆ


adjective:   rich/sumptuous    
eg.   Jh10#10