ΚτΑιshu3ling2 = Κτ + Αι


-:   spiritual    
eg.   Cl1#9