ΟΧΙΟxian4shang5 = ΟΧ + ΙΟ


verb :   offer/present    
eg.   Mt8#4