Main Music Index

1. To play nwc files use NoteWorthy Free Viewer,    2. To play MIDI(♫) files use vanBasco's Free Karaoke Player

Collections: hof: 赞Zanmeishi    verses of Bible 圣经金节     christmas 圣诞节     jianan: 迦南地     selected     hsg: 圣shengge

gb+pyMusicChinesePinyinEnglish
c-gaokongt[♫♫] 天使歌唱tian1shi3 ge1 chang4Angels We Have Heard on High
c-boshiman[nwc] [♫♫] 满怀喜乐man3 huai2 xi3le4As with Gladness Men of Old
c-yuanyuan[♫♫] 马槽歌ma3cao2 ge1 Away in a Manger
c-hyfrydol[nwc] [♫♫] 久望耶稣歌Jiu3 wang4 ye1su1 ge1 Come Thou Long-Expected Jesus
c-tingatia[♫♫] 基督降生ji1du1 jiang4sheng1Hark the Herald Angles Sing
c-dangwoma[nwc] [♫♫] 当我漫步我惊叹Dang1 wo3 ma4bu4 wo3 jing1tan4 I Wonder as I Wander
c-mianxian[♫♫] 圣诞夜歌sheng4dan4 ye4 ge1It Came Upon a Midnight Clear
c-pushihua[♫♫] 普世欢腾pu3 shi4 huan1teng2!Joy to the World
c-kannaruc[♫♫] 看哪!如此盛开Kan4 na3! Ru2ci3 sheng4kai1 Lo, How a Rose e'er Blooming
c-qilaizon[nwc] [♫♫] 齐来崇拜qi2 lai2 chong2bai4O Come All Ye Faithful
c-yimaneil[nwc] [♫♫] 以马内利来临yi3ma3nei4li4 lai2 lin2 ge1O Come, O Come Emmanuel
c-meizaixi[♫♫] 小伯利恒歌xiao3 bo2li4heng2 ge1O Little Town of Bethlehem
c-irby[♫♫] 古时候在大卫城中Gu3 shi2hou4 zai4 da4wei4 cheng2zhong1Once in Royal David's City
c-pinganye[nwc] [♫♫] 平安夜ping2an1 ye4Silent Night
c-13[nwc] [♫♫] 圣诞佳音Sheng4dan4 jia1yin1 The First Noel
c-margaret[♫♫] 我主为罪人降生wo3 zhu3 wei4 zui4ren2 jiang4sheng1 Thou Didst Leave Thy Throne
c-sanweibo[♫♫] 三博士歌san1 bo2shi4 ge1We Three Kings
c-zhengdan[nwc] [♫♫] 奇妙圣婴qi2miao4 sheng4 ying1What Child is This?
s-zhugensu主 跟随 我Zhu Gensui WaSt. Patrick`s Breastplate (Refrain)
s-zhudeai[nwc] [♫♫] 愿主的爱与你同在Zhu De AiFarewell Song
s-tashizhu他 是 主Ta Shi ZhuHe is Lord
s-xianqiut[nwc] [♫♫] 先求他的国和义Xian Qiu Tade Guo he Tade YiSeek ye first the kingdom of God
s-shengzai[♫♫] 圣哉 三 一 歌Shengzai San Yi GeHoly, Holy, Holy
s-tiantang天堂的救主Tian tang de jiuzhuHeaven's Saviour
s-ganxiesh感谢 神Ganxie ShenThank God
s-meizaizh[♫♫] 美 哉 主 耶稣Mei Zai Zhu YesuFairest Lord Jesus
s-yehehuas耶和华 所 定 的 日子Yehehua Suo Ding Di RiziThis is the Day that the Lord has Made
s-yesuaiwa[♫♫] 耶稣 爱 我Yesu Ai WaJesus Loves Me
s-rongyaog[♫♫] 荣耀 归于 天父Rongyao Guiyu TianfuTo God be the Glory
s-sanyison三一颂San Yi SongDOXOLOGY
s-kenqiux[♫♫] 成为我异象ChengWei Wo YiXiangBe Thou My Vision
v-061[pdf] [nwc] (Ps) 诗篇 22:3shi1pian1 22:3Psalms 22:3
v-n379[pdf] [nwc] (Ps) 诗篇 23shi1pian1 23Psalms 23
v-060[pdf] [nwc] (Ps) 诗篇 34:1shi1pian1 34:1Psalms 34:1
v-n380[pdf] [nwc] (Ps) 诗篇 100shi1pian1 100Psalms 100
v-072[pdf] [nwc] (Ps) 诗篇 118:22-23shi1pian1 118:22-23Psalms 118:22-23
v-049[pdf] [nwc] (Ps) 诗篇 119:89shi1pian1 119:89Psalms 119:89
v-050[pdf] [nwc] (Ps) 诗篇 119:105shi1pian1 119:105Psalms 119:105
v-xianqiut[pdf] [nwc] (Pr) 箴言 3:5-6zhen1yan2 3:5-6Proverbs 3:5-6
v-131[pdf] [nwc] (Pr) 箴言 4:23zhen1yan2 4:23Proverbs 4:23
v-004[pdf] [nwc] (Is) 以赛亚书 53:6yi3sai4ya4shu1 53:6Isaiah 53:6
v-119[pdf] [nwc] (Is) 以赛亚书 65:17yi3sai4ya4shu1 65:17Isaiah 65:17
v-120[pdf] [nwc] (Is) 以赛亚书 66:22yi3sai4ya4shu1 66:22Isaiah 66:22
v-057[pdf] [nwc] (Jr) 耶利米书 33:3ye1li4mi3shu1 33:3Jeremiah 33:3
v-114[pdf] [nwc] (Jl) 约珥书 2:32yue1er3shu1 2:32Joel 2:32
v-122[pdf] [nwc] (Am) 阿摩司书 4:12a1mo2si1shu1 4:12Amos 4:12
v-095[pdf] [nwc] (Zc) 撒迦利亚书 4:6sa1jia1li4ya4shu1 4:6Zechariah 4:6
v-101[pdf] [nwc] (Zc) 撒迦利亚书 14:4sa1jia1li4ya4shu1 14:4Zechariah 14:4
v-011[pdf] [nwc] (Mt) 马太福音 1:21ma3tai4fu2yin1 1:21Matthew 1:21
v-088[pdf] [nwc] (Mt) 马太福音 5:13-14ma3tai4fu2yin1 5:13-14Matthew 5:13-14
v-052[pdf] [nwc] (Mt) 马太福音 6:9-13ma3tai4fu2yin1 6:9-13Matthew 6:9-13
v-053[pdf] [nwc] (Mt) 马太福音 6:33ma3tai4fu2yin1 6:33Matthew 6:33
v-xianqiut[pdf] [nwc] (Mt) 马太福音 6:33ma3tai4fu2yin1 6:33Matthew 6:33
v-xianqiut[pdf] [nwc] (Mt) 马太福音 7:7ma3tai4fu2yin1 7:7Matthew 7:7
v-073[pdf] [nwc] (Mt) 马太福音 18:20ma3tai4fu2yin1 18:20Matthew 18:20
v-113[pdf] [nwc] (Mt) 马太福音 24:30ma3tai4fu2yin1 24:30Matthew 24:30
v-048[pdf] [nwc] (Mt) 马太福音 24:35ma3tai4fu2yin1 24:35Matthew 24:35
v-104[pdf] [nwc] (Mt) 马太福音 24:36-37ma3tai4fu2yin1 24:36-37Matthew 24:36-37
v-123[pdf] [nwc] (Mt) 马太福音 24:42ma3tai4fu2yin1 24:42Matthew 24:42
v-124[pdf] [nwc] (Mt) 马太福音 25:13ma3tai4fu2yin1 25:13Matthew 25:13
v-116[pdf] [nwc] (Mt) 马太福音 25:31-32ma3tai4fu2yin1 25:31-32Matthew 25:31-32
v-133[pdf] [nwc] (Mr) 马可福音 12:30ma3ke3fu2yin1 12:30Mark 12:30
v-054[pdf] [nwc] (Lk) 路加福音 11:9lu4jia1fu2yin1 11:9Luke 11:9
v-055[pdf] [nwc] (Lk) 路加福音 11:13lu4jia1fu2yin1 11:13Luke 11:13
v-125[pdf] [nwc] (Lk) 路加福音 12:35-37lu4jia1fu2yin1 12:35-37Luke 12:35-37
v-016[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 1:4yue1han4fu2yin1 1:4John 1:4
v-019[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 1:12-13yue1han4fu2yin1 1:12-13John 1:12-13
v-012[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 3:3yue1han4fu2yin1 3:3John 3:3
v-014[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 3:6yue1han4fu2yin1 3:6John 3:6
v-015[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 3:15yue1han4fu2yin1 3:15John 3:15
v-008[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 3:16yue1han4fu2yin1 3:16John 3:16
v-032[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 6:37yue1han4fu2yin1 6:37John 6:37
v-030[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 6:39yue1han4fu2yin1 6:39John 6:39
v-051[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 6:63yue1han4fu2yin1 6:63John 6:63
v-031[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 10:29yue1han4fu2yin1 10:29John 10:29
v-033[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 13:1yue1han4fu2yin1 13:1John 13:1
v-025[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 13:35yue1han4fu2yin1 13:35John 13:35
v-099[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 14:1-3yue1han4fu2yin1 14:1-3John 14:1-3
v-039[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 14:16-17yue1han4fu2yin1 14:16-17John 14:16-17
v-040[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 14:26yue1han4fu2yin1 14:26John 14:26
v-056[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 15:7yue1han4fu2yin1 15:7John 15:7
v-041[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 15:26yue1han4fu2yin1 15:26John 15:26
v-042[pdf] [nwc] (Jh) 约翰福音 16:13yue1han4fu2yin1 16:13John 16:13
v-094[pdf] [nwc] (Ac) 使徒行传 1:8shi3tu2xing2zhuan4 1:8Acts 1:8
v-100[pdf] [nwc] (Ac) 使徒行传 1:11shi3tu2xing2zhuan4 1:11Acts 1:11
v-001[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 1:19-20luo2ma3shu1 1:19-20Romans 1:19-20
v-003[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 3:10-12luo2ma3shu1 3:10-12Romans 3:10-12
v-002[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 3:23luo2ma3shu1 3:23Romans 3:23
v-018[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 3:23-24,26luo2ma3shu1 3:23-24,26Romans 3:23-24,26
v-009[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 3:25-28luo2ma3shu1 3:25-28Romans 3:25-28
v-010[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 5:1luo2ma3shu1 5:1Romans 5:1
v-006[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 5:12luo2ma3shu1 5:12Romans 5:12
v-007[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 5:21,6:23luo2ma3shu1 5:21,6:23Romans 5:21,6:23
v-035[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 6:3-4luo2ma3shu1 6:3-4Romans 6:3-4
v-092[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 6:6,11-12luo2ma3shu1 6:6,11-12Romans 6:6,11-12
v-079[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 8:5-7luo2ma3shu1 8:5-7Romans 8:5-7
v-090[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 8:8luo2ma3shu1 8:8Romans 8:8
v-020[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 8:16luo2ma3shu1 8:16Romans 8:16
v-023[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 10:9-10luo2ma3shu1 10:9-10Romans 10:9-10
v-115[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 11:26luo2ma3shu1 11:26Romans 11:26
v-077[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 12:1-2luo2ma3shu1 12:1-2Romans 12:1-2
v-078[pdf] [nwc] (Rm) 罗马书 14:7-8luo2ma3shu1 14:7-8Romans 14:7-8
v-097[pdf] [nwc] (1Cr) 哥林多前书 o2:12ge1lin2duo1qian2shu1 o2:121 Corinthians o2:12
v-068[pdf] [nwc] (1Cr) 哥林多前书 o3:11ge1lin2duo1qian2shu1 o3:111 Corinthians o3:11
v-075[pdf] [nwc] (1Cr) 哥林多前书 o11:26ge1lin2duo1qian2shu1 o11:261 Corinthians o11:26
v-098[pdf] [nwc] (1Cr) 哥林多前书 o12:4,7-11ge1lin2duo1qian2shu1 o12:4,7-111 Corinthians o12:4,7-11
v-1Cr13_4-8[pdf] [nwc] (1Cr) 哥林多前书 r13:4-8ge1lin2duo1qian2shu1 r13:4-81 Corinthians r13:4-8
v-106[pdf] [nwc] (1Cr) 哥林多前书 o13:12ge1lin2duo1qian2shu1 o13:121 Corinthians o13:12
v-128[pdf] [nwc] (1Cr) 哥林多前书 o15:58ge1lin2duo1qian2shu1 o15:581 Corinthians o15:58
v-024[pdf] [nwc] (2Cr) 哥林多后书 o1:22ge1lin2duo1hou4shu1 o1:222 Corinthians o1:22
v-080[pdf] [nwc] (2Cr) 哥林多后书 o4:9ge1lin2duo1hou4shu1 o4:92 Corinthians o4:9
v-109[pdf] [nwc] (2Cr) 哥林多后书 o5:10ge1lin2duo1hou4shu1 o5:102 Corinthians o5:10
v-037[pdf] [nwc] (2Cr) 哥林多后书 o5:17ge1lin2duo1hou4shu1 o5:172 Corinthians o5:17
v-066[pdf] [nwc] (2Cr) 哥林多后书 o7:1ge1lin2duo1hou4shu1 o7:12 Corinthians o7:1
v-084[pdf] [nwc] (2Cr) 哥林多后书 o11:14ge1lin2duo1hou4shu1 o11:142 Corinthians o11:14
v-093[pdf] [nwc] (Gl) 加拉太书 5:6jia1la1tai4shu1 5:6Galatians 5:6
v-044[pdf] [nwc] (Gl) 加拉太书 5:16jia1la1tai4shu1 5:16Galatians 5:16
v-091[pdf] [nwc] (Gl) 加拉太书 5:24jia1la1tai4shu1 5:24Galatians 5:24
v-046[pdf] [nwc] (Gl) 加拉太书 5:25jia1la1tai4shu1 5:25Galatians 5:25
v-027[pdf] [nwc] (Ep) 以弗所书 1:5yi3fu2suo3shu1 1:5Ephesians 1:5
v-026[pdf] [nwc] (Ep) 以弗所书 1:13-14yi3fu2suo3shu1 1:13-14Ephesians 1:13-14
v-084[pdf] [nwc] (Ep) 以弗所书 2:2yi3fu2suo3shu1 2:2Ephesians 2:2
v-022[pdf] [nwc] (Ep) 以弗所书 2:8-9yi3fu2suo3shu1 2:8-9Ephesians 2:8-9
v-069[pdf] [nwc] (Ep) 以弗所书 2:19-20yi3fu2suo3shu1 2:19-20Ephesians 2:19-20
v-134[pdf] [nwc] (Ep) 以弗所书 4:1-3yi3fu2suo3shu1 4:1-3Ephesians 4:1-3
v-076[pdf] [nwc] (Ep) 以弗所书 4:13yi3fu2suo3shu1 4:13Ephesians 4:13
v-135[pdf] [nwc] (Ep) 以弗所书 4:22-24yi3fu2suo3shu1 4:22-24Ephesians 4:22-24
v-085[pdf] [nwc] (Ep) 以弗所书 4:27yi3fu2suo3shu1 4:27Ephesians 4:27
v-045[pdf] [nwc] (Ep) 以弗所书 4:30yi3fu2suo3shu1 4:30Ephesians 4:30
v-081[pdf] [nwc] (Ep) 以弗所书 5:17yi3fu2suo3shu1 5:17Ephesians 5:17
v-096[pdf] [nwc] (Ep) 以弗所书 5:18yi3fu2suo3shu1 5:18Ephesians 5:18
v-071[pdf] [nwc] (Ep) 以弗所书 5:25yi3fu2suo3shu1 5:25Ephesians 5:25
v-110[pdf] [nwc] (Ep) 以弗所书 5:25yi3fu2suo3shu1 5:25Ephesians 5:25
v-111[pdf] [nwc] (Ep) 以弗所书 5:31-32yi3fu2suo3shu1 5:31-32Ephesians 5:31-32
v-132[pdf] [nwc] (Ep) 以弗所书 6:6yi3fu2suo3shu1 6:6Ephesians 6:6
v-121[pdf] [nwc] (Ph) 腓立比书 2:10-11fei2li4bi3shu1 2:10-11Philippians 2:10-11
v-108[pdf] [nwc] (Ph) 腓立比书 3:20-21fei2li4bi3shu1 3:20-21Philippians 3:20-21
v-058[pdf] [nwc] (Ph) 腓立比书 4:6fei2li4bi3shu1 4:6Philippians 4:6
v-013[pdf] [nwc] (Cl) 歌罗西书 1:13-14ge1luo2xi1shu1 1:13-14Colossians 1:13-14
v-067[pdf] [nwc] (Cl) 歌罗西书 1:18ge1luo2xi1shu1 1:18Colossians 1:18
v-036[pdf] [nwc] (Cl) 歌罗西书 2:12ge1luo2xi1shu1 2:12Colossians 2:12
v-126[pdf] [nwc] (1Th) 帖撒罗尼迦前书 h5:5-6tie4sa1luo2ni2jia1qian2shu1 h5:5-61 Thessalonians h5:5-6
v-043[pdf] [nwc] (1Th) 帖撒罗尼迦前书 h5:19tie4sa1luo2ni2jia1qian2shu1 h5:191 Thessalonians h5:19
v-070[pdf] [nwc] (1Tm) 提摩太前书 m3:15ti2mo2tai4qian2shu1 m3:151 Timothy m3:15
v-028[pdf] [nwc] (2Tm) 提摩太后书 m1:9ti2mo2tai4hou4shu1 m1:92 Timothy m1:9
v-047[pdf] [nwc] (2Tm) 提摩太后书 m3:16-17ti2mo2tai4hou4shu1 m3:16-172 Timothy m3:16-17
v-083[pdf] [nwc] (Hb) 希伯来书 2:14xi1bo2lai2shu1 2:14Hebrews 2:14
v-029[pdf] [nwc] (Hb) 希伯来书 6:17xi1bo2lai2shu1 6:17Hebrews 6:17
v-034[pdf] [nwc] (Hb) 希伯来书 7:25xi1bo2lai2shu1 7:25Hebrews 7:25
v-005[pdf] [nwc] (Hb) 希伯来书 9:27xi1bo2lai2shu1 9:27Hebrews 9:27
v-074[pdf] [nwc] (Hb) 希伯来书 10:25xi1bo2lai2shu1 10:25Hebrews 10:25
v-063[pdf] [nwc] (Hb) 希伯来书 13:15xi1bo2lai2shu1 13:15Hebrews 13:15
v-059[pdf] [nwc] (Jm) 雅各书 4:3ya3ge4shu1 4:3James 4:3
v-087[pdf] [nwc] (Jm) 雅各书 4:7ya3ge4shu1 4:7James 4:7
v-103[pdf] [nwc] (Jm) 雅各书 5:7-8ya3ge4shu1 5:7-8James 5:7-8
v-062[pdf] [nwc] (1Pt) 彼得前书 t1:16bi3de2qian2shu1 t1:161 Peter t1:16
v-038[pdf] [nwc] (1Pt) 彼得前书 t1:23bi3de2qian2shu1 t1:231 Peter t1:23
v-082[pdf] [nwc] (1Pt) 彼得前书 t5:8bi3de2qian2shu1 t5:81 Peter t5:8
v-105[pdf] [nwc] (2Pt) 彼得后书 t1:20bi3de2hou4shu1 t1:202 Peter t1:20
v-102[pdf] [nwc] (2Pt) 彼得后书 t3:10bi3de2hou4shu1 t3:102 Peter t3:10
v-127[pdf] [nwc] (2Pt) 彼得后书 t3:14bi3de2hou4shu1 t3:142 Peter t3:14
v-064[pdf] [nwc] (1Jh) 约翰一书 h1:9yue1han4yi1shu1 h1:91 John h1:9
v-089[pdf] [nwc] (1Jh) 约翰一书 h2:15-17yue1han4yi1shu1 h2:15-171 John h2:15-17
v-021[pdf] [nwc] (1Jh) 约翰一书 h3:1yue1han4yi1shu1 h3:11 John h3:1
v-065[pdf] [nwc] (1Jh) 约翰一书 h3:2-3yue1han4yi1shu1 h3:2-31 John h3:2-3
v-017[pdf] [nwc] (1Jh) 约翰一书 h5:12-13yue1han4yi1shu1 h5:12-131 John h5:12-13
v-107[pdf] [nwc] (Rv) 启示录 1:3qi3shi4lu4 1:3Revelation 1:3
v-118[pdf] [nwc] (Rv) 启示录 11:15qi3shi4lu4 11:15Revelation 11:15
v-086[pdf] [nwc] (Rv) 启示录 12:11qi3shi4lu4 12:11Revelation 12:11
v-112[pdf] [nwc] (Rv) 启示录 17:14qi3shi4lu4 17:14Revelation 17:14
v-129[pdf] [nwc] (Rv) 启示录 19:7-9qi3shi4lu4 19:7-9Revelation 19:7-9
v-117[pdf] [nwc] (Rv) 启示录 20:6qi3shi4lu4 20:6Revelation 20:6
v-130[pdf] [nwc] (Rv) 启示录 21:2qi3shi4lu4 21:2Revelation 21:2
hof-124[♫♫] 教会 三 自 歌jiao4hui4 san1 zi4 ge1 Z
hof-163受洗 归 主 歌shou4xi3 gui1 zhu3 ge1 Z
hof-165掰 开 生命 饼 歌bai1 kai1 sheng1ming4 bing3 ge1 Z
hof-166爱 筵 我 尝 歌ai4 yan2 wo3 chang2 ge1 Z
hof-168来 近 圣 桌 歌lai2 jin4 sheng4 zhuo1 ge1 Jesus, to Thy table led
hof-170学 做 好 牧人 歌xue2 zuo4 hao4:3 mu4ren2 ge1 Z
hof-173圣 堂 纪念 日 歌sheng4 tang2 ji4nian4 ri4 ge1 Z
hof-174献 堂 感恩 歌xian4 tang2 gan3en1 ge1 Z
hof-175为 国 求 福 歌wei4 guo2 qiu2 fu2 ge1 Z
hof-176神 佑 中华 歌shen2 you4 zhong1hua2 ge1 Z
hof-177求 主 福 佑 中华 歌qiu2 zhu3 fu2 you4 zhong1hua2 ge1 Z
hof-178神 工 妙 笔 歌shen2 gong1 miao4 bi3 ge1 Z
hof-179心 泉 歌xin1 quan2 ge1 Z
hof-181新 岁 初 临 歌xin1 sui4 chu1 lin2 ge1 Z
hof-182新年 欢喜 歌xin1nian2 huan1xi3 ge1 Old year's gone
hof-183四 时 近 主 歌si4 shi2 jin4 zhu3 ge1 Z
hof-184收成 谢 恩 歌shou1cheng5 xie4 en1 ge1 Z
hof-186欢乐 婚姻 歌huan1le4 hun1yin1 ge1 Z
hof-188孝 亲 歌xiao4 qin1 ge1 Z
hof-189敬 老 尊长 歌jing4 lao3 zun1zhang3 ge1 Z
hof-190生 辰 感恩 歌sheng1 chen2 gan3en1 ge1 Z
hof-193追 思 歌zhui1 si1 ge1 Z
hof-195三 叠 离 歌san1 die2 li2 ge1 Z
hof-196新 屋 落 成 感恩 歌xin1 wu1 luo4cheng2 gan3en1 ge1 Z
hof-199与 主 心 交 歌yu3 zhu3 xin1 jiao1 ge1 Z
hof-200圣 言 常 存 歌sheng4 yan2 chang2 cun2 ge1 Lord Thy word abideth
hof-202播种 比喻 歌bo1zhong4 bi3yu4 ge1 Z
hof-204时常 祈祷 歌shi2chang2 qi2dao3 ge1 Z
hof-215奇妙 能力 歌qi2miao4 neng2li4 ge1 WONDERFUL KEEPING POWER
hof-218归 回 父 家 歌gui1hui2 fu4 jia1 ge1 THE PRODIGAL SON
hof-220感谢 主 恩 歌gan3xie4 zhu3 en1 ge1 Z
hof-224归 主 蒙 恩 歌gui1 zhu3 meng2 en1 ge1 Z
hof-228求 主 洁净 我 心 歌qiu2 zhu3 jie2jing4 wo3 xin1 ge1 Z
hof-230荣耀 释放 歌rong2yao4 shi4fang4 ge1 GLORIOUS FREEDOM
hof-232主 也 爱 我 歌zhu3 ye3 ai4 wo3 ge1 HE LOVES ME, TOO
hof-235主 恩 更 多 歌zhu3 en1 geng4:1 duo1 ge1 HIS GRACE ABOUNDETH MORE
hof-243惟独 耶稣 歌wei2du2 ye1su1 ge1 Jesus only is our message
hof-247满 园 芬芳 歌man3 yuan2 fen1fang1 ge1 Z
hof-248与 主 同 去 歌yu3 zhu3 tong2 qu4 ge1 Z
hof-249专 爱 耶稣 歌zhuan1 ai4 ye1su1 ge1 O the bitter shame and sorrow, NONE OF SELF AND ALL OF THEE
hof-251每 想 到 你 歌mei3 xiang3dao4 ni3 ge1 Z
hof-257神 爱 长 歌shen2 ai4 zhang333:chang22 ge1 God's love flows
hof-263主意 尽 美 歌zhu3yi4 jin4 mei3 ge1 SOME TIME WE'LL UNDERSTAND
hof-265愿 跟随 主 歌yuan4 gen1sui2 zhu3 ge1 I WOULD FOLLOW ON
hof-266主 在 心中 歌zhu3 zai4 xin1zhong1 ge1 Z
hof-268主 常 看顾 歌zhu3 chang2 kan4gu4 ge1 PRECIOUS PROMISE
hof-272虹霓 雨 点 歌hong2ni2 yu3 dian3 ge1 HE SENDS THE RAINBOW AND THE RAIN
hof-286靠 主 有 福 歌kao4 zhu3 you3 fu2 ge1 TRUSTING IN THE LORD
hof-289信 中 近 主 歌xin4 zhong1:4 jin4 zhu3 ge1 We walk by faith, and not by sight
hof-290平稳 安静 歌ping2wen3 an1jing4 ge1 Z
hof-298来 得 安息 歌lai2 de5:2:dei3 an1xi1 ge1 Z
hof-307欢乐 颂扬 歌huan1le4 song4yang2 ge1 Z
hof-309生活 美好 歌sheng1huo2 mei3hao3 ge1 Z
hof-317谦卑 随 主 歌qian1bei1 sui2 zhu3 ge1 HUMBLE THYSELF TO WALK WITH GOD
hof-318一齐 增长 歌yi1qi2 zeng1zhang3 ge1 Z
hof-320往 前 走 歌wang3qian2 zou3 ge1 ONWARD GO
hof-328天父 加 恩 歌tian1fu4 jia1 en1 ge1 MORE TO FOLLOW
hof-329尊 主 为 大 歌zun1 zhu3 wei4 da4 ge1 Z
hof-330历代 妇女 多 圣 贤 歌li4dai4 fu4nuu3 duo1 sheng4 xian2 ge1 Z
hof-331效法 诸 圣 歌xiao4fa3 zhu1 sheng4 ge1 Z
hof-332求 主 开 启 歌qiu2 zhu3 kai1qi3 ge1 Z
hof-335永 属 上 主 歌yong3 shu3:zhu3 shang4 zhu3 ge1 Thine for ever! God of love
hof-340已 负 十 架 歌yi3 fu4 shi2jia4 ge1 Jesus, I my cross have taken
hof-341奉献 全 生 歌feng4xian4 quan2 sheng1 ge1 Take my life and let it be
hof-342献 己 于 主 歌xian4 ji3 yu2 zhu3 ge1 Take my life and let it be
hof-350荣 神 益 人 歌rong2 shen2 yi4 ren2 ge1 Z
hof-353乐 献 我 躬 歌le4:4:4:yue4 xian4 wo3 gong1 ge1 Z
hof-354尽心 尽 意 爱 众人 歌jin4xin1 jin4 yi4 ai4 zhong4ren2 ge1 Z
hof-357爱人 歌ai4ren5 ge1 O brother man, fold to thy heart thy brother
hof-358邻舍 就 在 身 旁 歌lin2she4 jiu4 zai4 shen1 pang2 ge1 Z
hof-360小 小 水 滴 歌xiao3 xiao3 shui3 di1 ge1 Little drops of water
hof-363为 主 作 工 歌wei4 zhu3 zuo4 gong1 ge1 IN THE SERVICE OF THE KING
hof-365活 出 基督 歌huo2 chu1 ji1du1 ge1 LIVING OUT CHRIST
hof-368求 主 助 力 为 善 歌qiu2 zhu3 zhu4 li4 wei4 shan4 ge1 Z
hof-369欢乐 服务 歌huan1le4 fu2wu4 ge1 Z
hof-370新 天地 歌xin1 tian1di4 ge1 Z
hof-372光明 处 所 歌guang1ming2 chu3/4 suo3 ge1 Light's abode, celestial Salem
hof-373仰望 天 家 歌yang3wang4 tian1 jia1 ge1 O think of the home over there
hof-375赞 慕 福 地 歌zan4 mu4 fu2 de5:di4 ge1 SWEET BYE AND BYE
hof-385大 秦 景 教 三 威 蒙 度 赞da4 qin2 jing3 jiao1:4:4 san1 wei1 meng2 du4 zan4 Z
hof-386仰 止 歌yang3 zhi3 ge1 Z
hof-388尊 主 颂 ( 路 1:46-55)zun1 zhu3 song4 ( lu4 1:46-55)MAGNIFICAT
hof-389求 主 怜悯 文qiu2 zhu3 lian2min3 wen2 KYRIE ELEISON
hof-390心中 仰望 文xin1zhong1 yang3wang4 wen2 SUSSUM CORDA
hof-391三 圣 文san1 sheng4 wen2 SANCTUS
hof-392荣耀 颂rong2yao4 song4 GLORIA PATRI
hof-393献 礼 文xian4 li3 wen2 OFFERTORY SENTENCES
hof-394主 祷 文zhu3 dao3 wen2 THE LORD-S PRAYER
hof-395使徒 信 经shi3tu2 xin4 jing1 THE APOSTLE-S CREED
hof-396主 在 圣殿 中 ( 哈 2:20)zhu3 zai4 sheng4dian4 zhong1:4 ( ha 2:20)The Lord is in His holy temple
hof-397求 听 我 祈祷qiu2 ting1 wo3 qi2dao3 Hear our prayer, O Lord
hof-400阿们 颂a4men2 song4 AMENS
hof-125[♫♫] 教会 我 所 爱 歌jiao4hui4 wo3 suo3 ai4 ge1 Z
hof-126[♫♫] 基督 教会 歌ji1du1jiao4 hui4 ge1 Z
hof-127[♫♫] 我 爱 中国 教会 歌wo3 ai4 zhong1guo2 jiao4hui4 ge1 Z
hof-128[♫♫] 中华 教会 自立 歌zhong1hua2 jiao4hui4 zi4li4 ge1 Z
hof-129[♫♫] 信徒 相爱 歌xin4tu2 xiang1ai4 ge1 Z
hof-130[♫♫] 团 契 歌tuan2qi4 ge1 Z
hof-134[♫♫] 今 到 主 殿 歌jin1 dao4 zhu3 dian4 ge1 Z
hof-135[♫♫] 颂 主 声音 歌song4 zhu3 sheng1yin1 ge1 Z
hof-136[♫♫] 聚会 归 主 名 下 歌ju4hui4 gui1 zhu3 ming2xia4 ge1 Z
hof-137[♫♫] 礼拜 喜乐 歌li3bai4 xi3le4 ge1 Z
hof-138[♫♫] 恭敬 赞美 主 歌gong1jing4 zan4mei3 zhu3 ge1 Z
hof-148[♫♫] 清晨 歌qing1chen2 ge1 Z
hof-150[♫♫] 早 起 赞美 歌zao2qi5 zan4mei3 ge1 Z
hof-151[♫♫] 清早 敬拜 歌qing1zao3 jing4bai4 ge1 Z
hof-152[♫♫] 主 恩 日 新 歌zhu3 en1 ri4 xin1 ge1 Z
hof-157[♫♫] 夜 晚 觐 主 歌ye4wan3 jin4 zhu3 ge1 Z
hof-001[♫♫] 圣哉 三 一 歌sheng4zai1 san1 yi1 ge1 Holy, Holy, Holy, Lord God Almighty
hof-002[♫♫] 三 一 来临 歌san1 yi1 lai2lin2 ge1 Come Thou Almighty King
hof-003[♫♫] 万世 之 宗 歌wan4shi4 zhi1 zong1 ge1 Ancient of Days, Who Sittest Throned in Glory
hof-004[♫♫] 赞 我 天父 歌zan4 wo3 tian1fu4 ge1 We Praise Thee, O God
hof-005[♫♫] 亚伯拉罕 的 主 歌ya3bo2la1han3 de5 zhu3 ge1 The God of Abraham Praise
hof-006[nwc] [♫♫] 赞美 三 一 歌zan4mei3 san1 yi1 ge1 All Praise to Him Who built the Hills
hof-007[♫♫] 夜 尽 光 天 歌ye4 jin4 guang1 tian1 ge1 Father, we praise Thee, now the night is Over
hof-008[♫♫] 众 圣 颂扬 歌zhong4 sheng4 song4yang2 ge1 Ye watchers and ye holy ones
hof-009[nwc] [♫♫] 颂 主 恩 光 歌song4 zhu3 en1 guang1 ge1 Long before the universe formed**
hof-010[♫♫] 齐 来 谢 主 歌qi2 lai2 xie4 zhu3 ge1 Now thank we all our God
hof-011[♫♫] 荣 归 天父 歌rong2 gui1 tian1fu4 ge1 To God be the glory
hof-012[♫♫] 颂 主 化 功 歌song4 zhu3 hua1:4:4 gong1 ge1 I sing the mighty power of God
hof-013[nwc] [♫♫] 真 美 歌zhen1 mei3 ge1 #Lord, for Thy revealing gifts
hof-014[nwc] [♫♫] 太阳 颂tai4yang2 song4 CANTICLE OF THE SUN
hof-015[♫♫] 称谢 歌cheng1xie4 ge1 All people that on earth do dwell
hof-016[nwc] [♫♫] 慈 父 上帝 歌ci2 fu4 shang4di4 ge1 GRACIOUS GOD, OUR FATHER**
hof-017[♫♫] 创造 奇 功 歌chuang4zao4 qi2 gong1 ge1 The spacious firmament on high
hof-018[♫♫] 快乐 崇拜 歌kuai4le4 chong2bai4 ge1 Joyful, joyful, we adore Thee
hof-019[♫♫] 赞美 上 主 歌zan4mei3 shang4 zhu3 ge1 Praise to the Lord, the Almighty, the King of Creation
hof-020[♫♫] 荣耀 大 君王 歌rong2yao4 da4 jun1wang2 ge1 O worship the King all glorious above
hof-021[nwc] [♫♫] 赞 父 奇 爱 歌zan4 fu4 qi2 ai4 ge1 Father, 'twas Thy love that knew us
hof-022[♫♫] 千 古 保障 歌qian1 gu3 bao3zhang4 ge1 O God, our help in ages past
hof-023[♫♫] 赞美 歌zan4mei3 ge1 We praise Thee, O God, our Redeemer, Creator
hof-024[♫♫] 慈悲 稳定 歌ci2bei1 wen3ding4 ge1 Let us with a gladsome mind
hof-025[♫♫] 主 爱 辉煌 歌zhu3 ai4 hui1huang2 ge1 Lord of all being, throned afar
hof-026[♫♫] 大地 风光 歌da4di4 feng1guang1 ge1 For the beauty of the earth
hof-027[♫♫] 天父 世界 歌tian1fu4 shi4jie4 ge1 This is my Father's world, I rest me in the thought
hof-028[♫♫] 万 福 泉源 歌wan4 fu2 quan2yuan2 ge1 Come Thou Fount of every blessing
hof-029[nwc] [♫♫] 愿 仍 高 唱 歌yuan4 reng2 gao1chang4 ge1 GLORY TO GOD, HALLELUJAH
hof-029[nwc] [♫♫] 愿 仍 高 唱 歌yuan4 reng2 gao1chang4 ge1 We are never, never weary of the grand old song
hof-030[nwc] [♫♫] 天 恩 歌tian1 en1 ge1 #Great are Thy mercies, heavenly Father
hof-031[nwc] [♫♫] 慈悲 圣 父 歌ci2bei1 sheng4 fu4 ge1 Father mercy almighty*
hof-032[♫♫] 万 福 之 源 歌wan4 fu2 zhi1 yuan2 ge1 Praise God from Whom all blessings flow
hof-033[nwc] [♫♫] 赞 主 权能 歌zan4 zhu3quan2 neng2 ge1 Give thanks to God Most High
hof-034[nwc] [♫♫] 称颂 崇拜 歌cheng1song4 chong2bai4 ge1 #Worship and Praise
hof-035[♫♫] 大 哉 圣 名 歌da4 zai1 sheng4 ming2 ge1 All hail the power of Jesus' Name
hof-036[nwc] [♫♫] 贺 他 为 王 歌he4 ta1 wei4 wang2 ge1 All hail the power of Jesus' Name
hof-037[nwc] [♫♫] 美 哉 羔羊 歌mei3 zai1 gao1yang2 ge1 How grand the song of the Lamb will be*
hof-038[♫♫] 赞美 耶稣 歌zan4mei3 ye1su1 ge1 Praise Him, praise Him, Jesus our blessed Redeemer
hof-039[♫♫] 拥 戴 歌yong1dai4 ge1 Crown Him with many crowns
hof-040[♫♫] 荣耀 归 主 歌rong2yao4 gui1 zhu3 ge1 GLORY TO HIS NAME
hof-040[♫♫] 荣耀 归 主 歌rong2yao4 gui1 zhu3 ge1 Down at the Cross
hof-041[♫♫] 颂赞 主 圣 名 歌song4zan4 zhu3 sheng4 ming2 ge1 BLESSED BE THE NAME OF THE LORD
hof-042[♫♫] 尊贵 名 歌zun1gui4 ming2 ge1 Take the name of Jesus with you
hof-043[nwc] [♫♫] 尊 主 歌zun1 zhu3 ge1 #Gracious and Loving is Our LORD
hof-044[nwc] [♫♫] 主 配 受 赞美 歌zhu3 pei4 shou4 zan4mei3 ge1 Jesus Thou alone art worthy
hof-045[nwc] [♫♫] 基督 永 长久 歌ji1du1 yong3 chang2jiu3 ge1 #Christ Ever Eternal
hof-046[nwc] [♫♫] 赞美 不 尽 歌zan4mei3 bu4 jin4 ge1 Praise ye the Saviour's grace
hof-047[nwc] [♫♫] 颂 主 歌song4 zhu3 ge1 #LORD JESUS, I PRAISE THEE
hof-048[nwc] [♫♫] 道路 真理 生命 歌dao4lu4 zhen1li3 sheng1ming4 ge1 Thou art the Way: to Thee alone
hof-049[nwc] [♫♫] 主 名 甜美 歌zhu3 ming2 tian2mei3 ge1 Jesus, I love Thy charming name
hof-050[♫♫] 永生 之 爱 歌yong3sheng1 zhi1 ai4 ge1 Immortal Love, forever full
hof-051[♫♫] 耶稣 美名 歌ye1su1 mei3ming2 ge1 Sweet and holy Jesus' Name
hof-052[♫♫] 美 哉 主 耶稣 歌mei3 zai1 zhu3 ye1su1 ge1 Fairest Lord Jesus
hof-053[♫♫] 奇妙 救主 歌qi2miao4 jiu4zhu3 ge1 WHAT A WONDERFUL SAVIOUR
hof-054[nwc] [♫♫] 心 向 主 宝座 歌xin1 xiang4 zhu3 bao3zuo4 ge1 Jesus, our Lord, with what joy we adore Thee
hof-055[nwc] [♫♫] 赞美 主 恩 歌zan4mei3 zhu3 en1 ge1 #Praise the Lord, O my heart, and sing for His Name
hof-056[♫♫] 上 主 之 灵 歌shang4 zhu3 zhi1 ling2ge1 Spirit of God,descend upon my heart
hof-057[♫♫] 慈 仁 圣灵 歌ci2 ren2 sheng4ling2 ge1 Gracious Spirit, dwell with me
hof-058[nwc] [♫♫] 生命 活水 歌sheng1ming4 huo2shui3 ge1 #CHANNELS OF LIVING WATER
hof-059[nwc] [♫♫] 圣灵 歌sheng4ling2 ge1 #May the Holy Spirit's sword
hof-060[nwc] [♫♫] 圣灵 光照 歌sheng4ling2 guang1zhao4 ge1 Come, gracious Spirit, heavenly Dove
hof-061[♫♫] 吹 气 歌chui1qi4 ge1 Breathe on me, Breath of God
hof-062[♫♫] 圣灵 运行 歌sheng4ling2 yun4xing2 ge1 #Holy Spirit like the breeze
hof-063[nwc] [♫♫] 圣灵 来到 歌sheng4ling2 lai2dao4 ge1 I will pray the Father, Jesus said
hof-064[nwc] [♫♫] 主 行 新 事 歌zhu3 xing2 xin1 shi4 ge1 #All ye thirst, come, and lament no more
hof-065[♫♫] 求 充满 我 歌qiu2 chong1man3 wo3 ge1 FILL ME NOW
hof-066[♫♫] 以马内利 来临 歌yi3ma3nei4li4 lai2lin2 ge1 O come, O come, Emmanuel
hof-067[♫♫] 晨星 歌chen2xing1 ge1 Brightest and best of the sons of the morning
hof-068[nwc] [♫♫] 明 星 灿烂 歌ming2 xing1 can4lan4 ge1 #MIDNIGHT, SLEEPING BETHLEHEM
hof-069[nwc] [♫♫] 一 轮 明 月 歌yi1 lun2 ming2 yue4 ge1 #THE MOON AND STARS OF CHRISTMAS EVE
hof-070[♫♫] 牧人 闻 信 歌mu4ren2 wen2 xin4 ge1 While shepherds watched their flocks by nigh
hof-071[♫♫] 平安 夜 歌ping2an1 ye4 ge1 Silent night, holy night
hof-072[♫♫] 君王 诞生 歌jun1wang2 dan4sheng1 ge1 There's a song in the air
hof-073[♫♫] 圣诞 佳音 歌sheng4dan4 jia1yin1 ge1 The first Noel the angel did say
hof-074[♫♫] 新 生 王 歌xin1sheng1 wang2 ge1 Hark! the herald angels sing
hof-075[♫♫] 普 世 欢腾 歌pu3 shi4 huan1teng2 ge1 Joy to the world! the Lord is come
hof-076[♫♫] 齐 来 崇拜 歌qi2 lai2 chong2bai4 ge1 O come, all ye faithful, joyful and triumphant
hof-077[♫♫] 小 伯利恒 歌xiao3 bo2li4heng2 ge1 O little town of Bethlehem
hof-078[♫♫] 马槽 歌ma3cao2 ge1 Away in a manger, no crib for a bed
hof-079[nwc] [♫♫] 圣 夜 静 歌sheng4 ye4 jing4 ge1 #Crystal night, stilly night
hof-080[♫♫] 圣诞 夜 歌sheng4dan4 ye4 ge1 It came upon the midnight clear
hof-081[♫♫] 三 博士 歌san1 bo2shi4 ge1 We three kings of Orient are
hof-082[♫♫] 荣耀 歌rong2yao4 ge1 Angels we have heard on high
hof-083[nwc] [♫♫] 欢乐 佳音 歌huan1le4 jia1yin1 ge1 #SHOUT THE GLAD TIDINGS
hof-084[nwc] [♫♫] 圣诞 感恩 歌sheng4dan4 gan3en1 ge1 #Jesus our Saviour, Word Incarnate
hof-085[nwc] [♫♫] 扬声 赞美 歌yang2sheng1 zan4mei3 ge1 SING IT OUT WITH A SHOUT
hof-086[♫♫] 欢乐 无穷 尽 歌huan1le4 wu2 qiong2jin4 ge1 Let our gladness have no end
hof-087[♫♫] 巍然 乘 驴 歌wei1ran2 cheng2 luu2 ge1 Ride on! Ride on in majesty
hof-088[♫♫] 无 量 荣光 歌wu2liang4 rong2guang1 ge1 All glory, laud and honor
hof-089[nwc] [♫♫] 橄榄 山 头 歌gan3lan3 shan1 tou2 ge1 Tis midnight and on Olive's brow
hof-090[♫♫] 耶稣 独自 祷告 歌ye1su1 du2zi4 dao3gao4 ge1 It was alone the Saviour prayed
hof-091[nwc] [♫♫] 父 旨 成全 歌fu4 zhi3 cheng2quan2 ge1 THY WILL BE DONE Sweet Will of God
hof-092[♫♫] 城 外 青 山 歌cheng2 wai4 qing1 shan1 ge1 There is a green hill far away
hof-093[♫♫] 十 架 永存 歌shi2jia4 yong3cun2 ge1 On a hill far away stood an old rugged cross
hof-093[♫♫] 十 架 永存 歌shi2jia4 yong3cun2 ge1 THE OLD RUGGED CROSS
hof-094[♫♫] 领 到 各各他 歌ling3 dao4 ge4ge4ta1 ge1 King of my life, I crown Thee now
hof-094[♫♫] 领 到 各各他 歌ling3 dao4 ge4ge4ta1 ge1 LEAD ME TO CALVARY
hof-095[♫♫] 流血 歌liu2xue4 ge1 Alas! and did my Saviour bleed
hof-096[♫♫] 在 十字架 歌zai4 shi2zi4jia4 ge1 Alas! and did my Saviour bleed
hof-096[♫♫] 在 十字架 歌zai4 shi2zi4jia4 ge1 AT THE CROSS
hof-097[♫♫] 受 难 歌shou4nan4 ge1 O sacred Head, sore wounded
hof-098[♫♫] 奇妙 十 架 歌qi2miao4 shi2jia4 ge1 When I survey the wondrous cross
hof-099[♫♫] 宝 架 清 影 歌bao3 jia4 qing1 ying3 ge1 Beneath the cross of Jesus
hof-100[♫♫] 万古 磐石 歌wan1gu3 pan2shi2 ge1 Rock of Ages, cleft for me
hof-101[nwc] [♫♫] 我 有 主 耶稣 歌wo3 you3 zhu3 ye1su1 ge1 #MY FAITH IN THE LAMB THAT WAS SLAIN
hof-102[♫♫] 宝 架 歌bao3 jia4 ge1 In the cross of Christ I glory
hof-103[nwc] [♫♫] 我 信 主 耶稣 歌wo3 xin4 zhu3 ye1su1 ge1 #Jesus My Lord was Crucified For Me
hof-104[♫♫] 复活 良 辰 歌fu4huo2 lian2chen2 ge1 The day of resurrection
hof-105[♫♫] 战 争 完毕 歌zhan4zheng1 wan2bi4 ge1 The strife is o'er, the battle done
hof-106[♫♫] 基督 复 生 歌ji1du1 fu4sheng1 ge1 Jesus Christ is risen today
hof-107[♫♫] 大 启 乐园 歌da4 qi3 le4yuan2 ge1 Christ the Lord is risen today
hof-108[♫♫] 主 复活 歌zhu3 fu4huo2 ge1 Low in the Grave He Lay CHRIST AROSE
hof-109[nwc] [♫♫] 喜乐 良 辰 歌xi3le4 lian2chen2 ge1 Joy dawned again on Easter Day
hof-110[nwc] [♫♫] 复活 喜 讯 歌fu4huo2 xi3 xun4 ge1 ##In the Hazy Morning Light
hof-111[♫♫] 救主 升 天 歌jiu4zhu3 sheng1 tian1 ge1 Hail the day that sees Him rise
hof-112[nwc] [♫♫] 得胜 君王 歌de2sheng4 jun1wang2 ge1 See the Conqueror mounts in triumph
hof-113[♫♫] 大 开 城门 歌da4 kai1 cheng2men2 ge1 Ye gates, lift up your heads on high
hof-114[♫♫] 同 声 欢呼 歌tong2 sheng1 huan1hu1 ge1 Come, let us join our cheerful songs
hof-115[nwc] [♫♫] 耶稣 升 天 歌ye1su1 sheng1 tian1 ge1 ##Behold there came a cloud so Bright
hof-116[nwc] [♫♫] 再 无 幽谷 歌zai4 wu2 you1gu3 ge1 There'll be no dark valley
hof-117[♫♫] 号 筒 吹 响 歌hao4 tong3 chui1 xiang3 ge1 WHEN THE ROLL IS CALLED UP YONDER
hof-118[♫♫] 等 主 回来 歌deng3 zhu3 hui2lai2 ge1 When He cometh
hof-119[♫♫] 必须 警醒 歌bi4xu1 jing3xing3 ge1 WILL JESUS FIND US WATCHING
hof-120[nwc] [♫♫] 审判 日 要 来 歌shen3pan4 ri4 yao4 lai2 ge1 There's a great day coming
hof-121[♫♫] 将 见 我 王 歌jiang1 jian4 wo3 wang2 ge1 WE SHALL SEE THE KING SOME DAY
hof-122[♫♫] 教会 根基 歌jiao4hui4 gen1ji1 ge1 The Church's one foundation
hof-123[♫♫] 我 爱 教会 歌wo3 ai4 jiao4hui4 ge1 I love Thy kingdom, Lord
hof-131[♫♫] 系 连 妙 结 歌xi4 lian2 miao4 jie1:jie2 ge1 Blest be the tie that binds
hof-132[♫♫] 万方 团 契 歌wan4fang1 tuan2qi4 ge1 In Christ there is no east or west
hof-133[nwc] [♫♫] 安静 近 主 歌an1jing4 jin4 zhu3 ge1 TREAD SOFTLY
hof-139[♫♫] 平安 佳 日 歌ping2an1 jia1 ri4 ge1 O day of rest and gladness
hof-140[♫♫] 喜乐 歌xi3le4 ge1 Come ye that love the Lord
hof-141[♫♫] 高 唱 主 名 歌gao1chang4 zhu3 ming2 ge1 Rejoice, ye pure in heart
hof-142[♫♫] 耶稣 普 治 歌ye1su1 pu3 zhi4 ge1 Jesus shall reign where-er the sun
hof-143[♫♫] 主 定 之 日 歌zhu3 ding4 zhi1 ri4 ge1 This is the day the Lord hath made
hof-144[♫♫] 安息 圣 日 歌an1xi1 sheng4 ri4 ge1 Another six days- work is done
hof-145[nwc] [♫♫] 复兴 主 工 歌fu4xing1 zhu3 gong1 ge1 Revive Thy work, O Lord
hof-146[nwc] [♫♫] 礼拜 散 时 歌li3bai4 san3:4 shi2 ge1 Lord, dismiss us with Thy blessing
hof-147[♫♫] 小 鸟 啼 明 歌xiao3niao3 ti2 ming2 ge1 Still, still with Thee, when purple morning breaketh
hof-149[♫♫] 每 日 新 恩 歌mei3 ri4 xin1 en1 ge1 New every morning is the love
hof-153[♫♫] 夕阳 西 沉 歌xi1yang2 xi1cheng2 ge1 Abide with me fast falls the eventide
hof-154[♫♫] 黄昏 崇拜 歌huang2hun1 chong2bai4 ge1 Day is dying in the west
hof-155[♫♫] 晚 间 颂 声 歌wan3 jian song4 sheng1 ge1 The day Thou gavest, Lord, is ended
hof-156[♫♫] 我 灵 之 光 歌wo3 ling2 zhi1 guang1 ge1 Sun of my soul, Thou Saviour dear
hof-158[nwc] [♫♫] 晚 祷 歌wan3 dao3 ge1 ##My Heart Rejoices, a day’s work is done
hof-159[♫♫] 快乐 日 歌kuai4le4 ri4 ge1 O happy day, that fixed my choice
hof-160[nwc] [♫♫] 领受 圣 洗 歌ling3shou4 sheng4 xi3 ge1 Stand, soldier of the cross
hof-161[♫♫] 天上 欢乐 歌tian1shang4 huan1le4 ge1 Ring the bells of heaven
hof-162[♫♫] 许愿 歌xu3yuan4 ge1 O Jesus, I have promised
hof-164[nwc] [♫♫] 圣 事 中 见 主 歌sheng4 shi4 zhong jian4 zhu3 ge1 THE LORDS SUPPER
hof-164[nwc] [♫♫] 圣 事 中 见 主 歌sheng4 shi4 zhong jian4 zhu3 ge1 Thee We Adore, O Hidden Saviour, Thee
hof-167[♫♫] 救 世 天 粮 歌jiu4 shi4 tian1 liang2 ge1 Bread of the world, in mercy broken
hof-169[♫♫] 领受 饼 杯 歌ling3shou4 bing3 bei1 ge1 For the bread and for the cup
hof-171[nwc] [♫♫] 倾 降 圣灵 歌qing1 jiang4 sheng4ling2 ge1 Lord pour Thy Spirit from on high
hof-172[♫♫] 圣灵 感化 歌sheng4ling2 gan3hua4 ge1 Come Holy Ghost our souls inspire
hof-180[nwc] [♫♫] 一 年 又 过 歌yi1 nian2 you4 guo4:4:5 ge1 Another year is gone
hof-185[nwc] [♫♫] 恭 行 婚 礼 歌gong1 xing2 hun1li3 ge1 Today we meet with joyful hearts
hof-187[♫♫] 完全 恩爱 歌wan2quan2 en1ai4 ge1 O perfect Love all human thought transcending
hof-191[♫♫] 睡 主 怀 中 歌shui4 zhu3 huai2 zhong1:4 ge1 Asleep in Jesus, blessed sleep
hof-192[♫♫] 靠 恩 得救 歌kao4 en1 de2jiu4 ge1 SAVED BY GRACE
hof-192[♫♫] 靠 恩 得救 歌kao4 en1 de2jiu4 ge1 Some day the silver cord will break
hof-194[♫♫] 在 相会 歌zai4 xiang1hui4 ge1 God be with you till we meet again
hof-197[♫♫] 生命 之 道 歌sheng1ming4 zhi1 dao4 ge1 WONDERFUL WORDS OF LIFE
hof-197[♫♫] 生命 之 道 歌sheng1ming4 zhi1 dao4 ge1 Sing them over again to me
hof-198[♫♫] 听 训 歌ting1 xun4 ge1 Dear Lord and Father of mankind
hof-201[♫♫] 赐 我 圣经 歌ci4 wo3 sheng4jing1 ge1 Give me the Bible
hof-203[♫♫] 祷告 良 辰 歌dao3gao4 lian2chen2 ge1 Sweet hour of prayer
hof-205[nwc] [♫♫] 不 住 祈祷 歌bu2zhu4 qi2dao3 ge1 Don't stop praying
hof-206[♫♫] 赐 福 如 雨 歌ci2fu2 ru2 yu3 ge1 There shall be showers of blessing
hof-207[♫♫] 凭 主 旨意 行 歌ping2 zhu3 zhi3yi4 xing2 ge1 Have Thine own way, Lord
hof-208[nwc] [♫♫] 求 主 助 我 祷告 歌qiu2 zhu3 zhu4 wo3 dao3gao4 ge1 #Help us to pray, O Lord
hof-209[♫♫] 园 中 同行 歌yuan2 zhong1 tong2xing2 ge1 I come to the garden alone
hof-209[♫♫] 园 中 同行 歌yuan2 zhong1 tong2xing2 ge1 IN THE GARDEN
hof-210[♫♫] 宝 血 宏 恩 歌bao3 xue4 hong2 en1 ge1 I hear Thy welcome voice
hof-211[♫♫] 流血 之 泉 歌liu2xue4 zhi1 quan2 ge1 There is a fountain filled with blood
hof-212[nwc] [♫♫] 宝贵 血 泉 歌bao3gui4 xue4 quan2 ge1 I WILL PRAISE HIM
hof-212[nwc] [♫♫] 宝贵 血 泉 歌bao3gui4 xue4 quan2 ge1 When I saw the cleansing fountain
hof-213[♫♫] 曾 否 就 主 歌ceng2 fou3:pi3 jiu4 zhu3 ge1 ARE YOU WASHED IN THE BLOOD?
hof-213[♫♫] 曾 否 就 主 歌ceng2 fou3:pi3 jiu4 zhu3 ge1 Have you been to Jesus for the cleansing power?
hof-214[♫♫] 依傍 十 架 歌yi4bang4 shi2jia4 ge1 I am coming to the cross
hof-216[♫♫] 近 主 十 架 歌jin4 zhu3 shi2jia4 ge1 NEAR THE CROSS
hof-217[♫♫] 主 寻 亡 羊 歌zhu3 xun2 wang2 yang2 ge1 THE NINETY AND NINE
hof-219[♫♫] 慈 声 呼 召 歌ci2 sheng1 hu1 zhao4 ge1 Softly and tenderly Jesus is calling
hof-221[♫♫] 主 敲 心 门 歌zhu3 qiao1 xin1 men2 ge1 O Jesus Thou art standing
hof-222[nwc] [♫♫] 妙 爱 找 我 歌miao4 ai4 zhao3 wo3 ge1 In Tenderness He Sought Me
hof-222[nwc] [♫♫] 妙 爱 找 我 歌miao4 ai4 zhao3 wo3 ge1 O, THE LOVE THAT SOUGHT ME
hof-223[♫♫] 主 肯 进来 歌zhu3 ken3 jin4lai2 ge1 Behold Me standing at the door
hof-225[♫♫] 我 来 就 主 歌wo3 lai2 jiu4 zhu3 ge1 Just as I am, without one plea
hof-226[♫♫] 必须 重 生 歌bi4xu1 chong2sheng1 ge1 YE MUST BE BORN AGAIN
hof-227[♫♫] 求 莫 弃 我 歌qiu2 mo4 qi4 wo3 ge1 Pass me not, O gentle Saviour
hof-229[♫♫] 白 超 乎 雪 歌bai2 chao1hu1 xue3 ge1 Lord Jesus, I long to be perfectly whole
hof-229[♫♫] 白 超 乎 雪 歌bai2 chao1hu1 xue3 ge1 WHITER THAN SNOW
hof-231[♫♫] 求 来 我 心 歌qiu2 lai2 wo3 xin1 ge1 Thou didst leave Thy throne
hof-233[♫♫] 降临 之 主 歌jiang4lin2 zhi1 zhu3 ge1 O Lord of heaven and earth and sea
hof-234[♫♫] 主 爱 越 久 越 深 歌zhu3 ai4 yue4 jiu3 yue4 shen1 ge1 SWEETER AS THE YEARS GO BY
hof-236[♫♫] 时刻 蒙 恩 歌shi2ke4 meng2 en1 ge1 MOMENT BY MOMENT I'M KEPT IN HIS LOVE
hof-237[♫♫] 数 算 主 恩 歌shu3 suan4 zhu3 en1 ge1 COUNT YOUR BLESSINGS
hof-237[♫♫] 数 算 主 恩 歌shu3 suan4 zhu3 en1 ge1 When upon life’s billows you are tempest tossed
hof-238[♫♫] 神 圣 纯 爱 歌shen2 sheng4 chun2 ai4 ge1 Love divine all loves excelling
hof-239[♫♫] 耶稣 爱 我 歌ye1su1 ai4 wo3 ge1 Jesus loves me, this I know
hof-240[nwc] [♫♫] 主 更 宝贵 歌zhu3 geng4:1 bao3gui4 ge1 JESUS IS DEARER THAN ALL
hof-240[nwc] [♫♫] 主 更 宝贵 歌zhu3 geng4:1 bao3gui4 ge1 Jesus is My Loving Saviour
hof-241[♫♫] 敬 听 恩 言 歌jing4 ting1 en1 yan2 ge1 Hark, my soul! it is the Lord
hof-242[♫♫] 喜 主 爱 我 歌xi3 zhu3 ai4 wo3 ge1 I AM SO GLAD THAT JESUS LOVES ME
hof-242[♫♫] 喜 主 爱 我 歌xi3 zhu3 ai4 wo3 ge1 I am so glad that our Father in Heav-n
hof-244[nwc] [♫♫] 我 要 耶稣 歌wo3 yao4 ye1su1 ge1 I NEED JESUS
hof-245[♫♫] 今 要 主 自己 歌jin1 yao4 zhu3 zi4ji3 ge1 HIMSELF
hof-245[♫♫] 今 要 主 自己 歌jin1 yao4 zhu3 zi4ji3 ge1 Once it was the blessing, Now it is the Lord
hof-246[♫♫] 慕 主 歌mu4 zhu3 ge1 Jesus, the very thought of Thee
hof-250[♫♫] 我 属 耶稣 歌wo3 shu3:zhu3 ye1su1 ge1 DRAW ME NEARER
hof-252[nwc] [♫♫] 主 爱 说 不 尽 歌zhu3 ai4 shuo1 bu4 jin4 ge1 O HIS LOVE IS MORE THAN TONGUE CAN TELL
hof-253[♫♫] 爱 比 弃 我 歌ai4 bi3 qi4 wo3 ge1 O Love that wilt no let me go
hof-254[♫♫] 如今 更 爱 主 歌ru2jin1 geng4:1 ai4 zhu3 ge1 My Jesus, I love Thee
hof-255[♫♫] 爱 主 更 深 歌ai4 zhu3 geng4:1 shen1 ge1 More love to Thee, O Christ
hof-256[nwc] [♫♫] 爱 的 诗歌ai4 de5 shi1ge1 A PSALM OF LOVE
hof-258[♫♫] 耶稣 领 我 歌ye1su1 ling3 wo3 ge1 He leadeth me
hof-259[♫♫] 一路 引导 歌yi1lu4 yin3dao3 ge1 All the way my Saviour leads me
hof-260[♫♫] 善 牧 恩慈 歌shan4 mu4 en1ci2 ge1 The King of love my Shepherd is
hof-261[♫♫] 如 有 所 闻 歌ru2 you3 suo3 wen2 ge1 Hark! hark, my soul! angelic songs are swelling
hof-262[♫♫] 慈 光 歌ci2 guang1 ge1 Lead, kindly Light, amidst th-encircling gloom
hof-264[nwc] [♫♫] 跟随 我 歌gen1sui2 wo3 ge1 FOLLOW ME
hof-267[♫♫] 闻 主 召 我 歌wen2 zhu3 zhao4 wo3 ge1 WHERE HE LEADS ME I WILL FOLLOW
hof-267[♫♫] 闻 主 召 我 歌wen2 zhu3 zhao4 wo3 ge1 I can hear my Savior calling,
hof-269[♫♫] 求 主 操 舵 歌qiu2 zhu3 cao1 duo4 ge1 Jesus, Saviour, pilot me
hof-270[♫♫] 天父 看顾 歌tian1fu4 kan4gu4 ge1 Be not dismayed what-er betide
hof-270[♫♫] 天父 看顾 歌tian1fu4 kan4gu4 ge1 GOD WILL TAKE CARE OF YOU
hof-271[♫♫] 赐 福 救主 歌ci2fu2 jiu4zhu3 ge1 Saviour like a Shepherd lead us
hof-273[♫♫] 神 的 应许 歌shen2 de5 ying1xu3 ge1 God hath not promised
hof-274[nwc] [♫♫] 耶稣 同 在 歌ye1su1 tong2 zai4 ge1 WHERE JESUS IS, 'TIS HEAVEN
hof-275[♫♫] 求 主 带领 歌qiu2 zhu3 dai4ling3 ge1 Yield not to temptation
hof-276[♫♫] 信 靠 依 顺 歌xin4 kao4 yi1 shun4 ge1 TRUST AND OBEY
hof-276[♫♫] 信 靠 依 顺 歌xin4 kao4 yi1 shun4 ge1 When we walk with the Lord in the light of His Word
hof-277[♫♫] 我 知 所 信 歌wo3 zhi1 suo3 xin4 ge1 I know not why God-s wondrous grace
hof-277[♫♫] 我 知 所 信 歌wo3 zhi1 suo3 xin4 ge1 I KNOW WHOM I HAVE BELIEVED
hof-278[♫♫] 仰望 羔羊 歌yang3wang4 gao1yang2 ge1 My faith looks up to Thee
hof-279[nwc] [♫♫] 主 不 改变 歌zhu3 bu4 gai3bian4 ge1 YESTERDAY, TODAY, FOREVER
hof-280[♫♫] 有 福 确据 歌you3 fu2 que4ju4 ge1 Blessed assurance
hof-281[nwc] [♫♫] 主 活 在 我 心 歌zhu3 huo2 zai4 wo3 xin1 ge1 I Serve a Risen Savior HE LIVES
hof-282[♫♫] 靠 主 膀臂 歌kao4 zhu3 bang3bi4 ge1 Leaning on the everlasting arms
hof-283[♫♫] 耶稣 我 来 歌ye1su1 wo3 lai2 ge1 Out of my bondage, sorrow and night
hof-284[♫♫] 时刻 需 主 歌shi2ke4 xu1 zhu3 ge1 I need Thee every hour
hof-285[♫♫] 一心 靠 赖 歌yi1xin1 kao4 lai4 ge1 All my doubts I give to Jesus
hof-287[♫♫] 主 必 保守 歌zhu3 bi4 bao3shou3 ge1 HE WILL HOLD ME FAST
hof-288[♫♫] 时刻 靠 主 歌shi2ke4 kao4 zhu3 ge1 Simply trusting every day
hof-291[♫♫] 安 居 主 怀 歌an1ju1 zhu3 huai2 ge1 Safe in the arms of Jesus
hof-292[♫♫] 我 灵 镇静 歌wo3 ling2 zhen4jing4 ge1 Be still my soul
hof-293[♫♫] 耶稣 住 我 心 歌ye1su1 zhu4 wo3 xin1 ge1 SINCE JESUS CAME INTO MY HEART
hof-293[♫♫] 耶稣 住 我 心 歌ye1su1 zhu4 wo3 xin1 ge1 What a wonderful change in my life has been wrought
hof-294[♫♫] 平安 在 我 心 歌ping2an1 zai4 wo3 xin1 ge1 CONSTANTLY ABIDING
hof-295[♫♫] 享受 平安 歌xiang3shou4 ping2an1 ge1 I heard the voice of Jesus say
hof-296[♫♫] 紧 靠 上 主 歌jin3 kao4 shang4 zhu3 ge1 O for a closer walk with God
hof-297[♫♫] 心中 阳光 歌xin1zhong1 yang2guang1 ge1 There is sunshine in my soul today
hof-299[♫♫] 灵 友 歌ling2 you3 ge1 Jesus Lover of my soul
hof-300[♫♫] 主 是 我 万 有 歌zhu3 shi4 wo3 wan4you3 ge1 Jesus is all the world to me
hof-301[♫♫] 谷 中 百合花 歌gu3 zhong1:4 bai3he2hua1 ge1 THE LILY OF THE VALLEY
hof-302[♫♫] 恩 友 歌en1 you3 ge1 What a Friend we have in Jesus
hof-303[nwc] [♫♫] 平安 赞美 歌ping2an1 zan4mei3 ge1 Jesus the calm that fills my breast
hof-304[nwc] [♫♫] 生命 路 上 歌sheng1ming4 lu4 shang4 ge1 JESUS HAS LIFTED THE LOAD Singing I Go
hof-305[♫♫] 是否 劳 倦 歌shi4fou3 lao2 juan4 ge1 Art thou weary, art thou languid
hof-306[nwc] [♫♫] 美 妙 声音 歌mei3miao4 sheng1yin1 ge1 HE KEEPS ME SINGING
hof-308[♫♫] 主 是 我 磐石 歌zhu3 shi4 wo3 pan2shi2 ge1 The Lord's our Rock, in Him we hide
hof-310[♫♫] 前 行 号 令 歌qian2 xing2 hao4ling4 ge1 Forward! be our watchword
hof-311[nwc] [♫♫] 效法 耶稣 歌xiao4fa3 ye1su1 ge1 I want to be like Jesus
hof-312[♫♫] 学 象 耶稣 歌xue2 xiang4 ye1su1 ge1 Lord, I want to be a Christian
hof-313[♫♫] 我 愿 象 主 歌wo3 yuan4 xiang4 zhu3 ge1 O to be like Thee
hof-314[♫♫] 成 圣 工夫 歌cheng2 sheng4 gong1fu5 ge1 Take time to be holy
hof-315[nwc] [♫♫] 助 我 进 深 歌zhu4 wo3 jin4 shen1 ge1 DEEPER, DEEPER IN THE LOVE OF JESUS
hof-316[♫♫] 颂 主 之 心 歌song4 zhu3 zhi1 xin1 ge1 O for a heart to praise my God
hof-319[♫♫] 荣美 福 地 歌rong2mei3 fu2 de5:di4 ge1 DWELLING IN BEULAH LAND
hof-321[♫♫] 天 程 竞 走 歌tian1 cheng2 jing4 zou3 ge1 Awake, my soul, stretch every nerve
hof-322[♫♫] 信徒 精兵 歌xin4tu2 jing1bing1 ge1 Onward, Christian soldiers
hof-323[♫♫] 善 恶 两 军 歌shan4 e4 liang3 jun1 ge1 HOLD THE FORT
hof-324[♫♫] 求 赐 智慧 歌qiu2 ci4 zhi4hui4 ge1 God of grace and God of glory
hof-325[♫♫] 奋起 歌fen4qi3 ge1 Stand up, stand up for Jesus
hof-326[♫♫] 万 民 奋 兴 歌wan4min2 fen4 xing1:4 ge1 The morning light is breaking
hof-327[♫♫] 坚固 保障 歌jian1gu4 bao3zhang4 ge1 A mighty fortress is our God
hof-333[♫♫] 耶稣 呼 召 歌ye1su1 hu1 zhao4 ge1 Jesus calls us o'er the tumult
hof-334[♫♫] 清心 谦恭 歌qing1xin1 qian1gong1 ge1 Blest are the pure in heart
hof-336[♫♫] 为 你 离 天 歌wei4 ni3 li2 tian1 ge1 I gave My life for thee
hof-337[♫♫] 无 我 惟 主 歌wu2 wo3 wei2 zhu3 ge1 Not I, but Christ
hof-338[♫♫] 各 有 十 架 歌ge4 you3 shi2jia4 ge1 Must Jesus bear the cross alone
hof-339[♫♫] 立 愿 歌li4 yuan4 ge1 Just as I am, Thine own to be
hof-343[♫♫] 一切 献上 歌yi1qie4 xian4shang5 ge1 I SURRENDER ALL
hof-343[♫♫] 一切 献上 歌yi1qie4 xian4shang5 ge1 All to Jesus, I surrender
hof-344[♫♫] 向 主 献 呈 歌xiang4 zhu3 xian4 cheng2 ge1 We give Thee but Thine own
hof-345[♫♫] 都 归 耶稣 歌dou1 gui1 ye1su1 ge1 ALL FOR JESUS
hof-346[♫♫] 奉献 身心 歌feng4xian4 shen1xin1 ge1 LIVING FOR JESUS
hof-347[♫♫] 爱 传 福音 歌ai4 chuan2 fu2yin1 ge1 I love to tell the story
hof-348[♫♫] 任 主 差遣 歌ren4 zhu3 chai1qian3 ge1 I'LL GO WHERE YOU WANT ME TO GO
hof-349[♫♫] 遵命 有 福 歌zun1ming4 you3 fu2 ge1 BLESSED ARE THEY THAT DO HIS COMMANDMENTS
hof-351[♫♫] 与 主 偕 行 歌yu3 zhu3 xie2 xing2 ge1 O Master, let me walk with Thee
hof-352[♫♫] 遵 旨 做工 歌zun1 zhi3 zuo4gong1 ge1 Forth in Thy Name, O Lord, I go
hof-355[♫♫] 恩 光 歌en1 guang1 ge1 Jesus bids us shine
hof-356[♫♫] 本分 歌ben3fen4 ge1 A charge to keep I have
hof-359[♫♫] 生活 如 光 歌sheng1huo2 ru2 guang1 ge1 God make my life a little light
hof-361[♫♫] 我 要 真 诚 歌wo3 yao4 zhen1 cheng2 ge1 I would be true
hof-362[♫♫] 收成 归 天 家 歌shou1cheng5 gui1 tian1 jia1 ge1 BRINGING IN THE SHEAVES
hof-364[nwc] [♫♫] 诚实 话 歌cheng2shi2 hua4 ge1 ALWAYS SPEAK THE TRUTH
hof-366[♫♫] 光照 小 地方 歌guang1zhao4 xiao3 di4fang5 ge1 BRIGHTEN THE CORNER WHERE YOU ARE
hof-367[♫♫] 赶 快 工作 歌gan3 kuai4 gong1zuo4 ge1 Work, for the night is coming
hof-371[♫♫] 有 一 福 地 歌you3 yi1 fu2 de5:di4 ge1 There is a happy land
hof-374[♫♫] 与 主 接 近 歌yu3 zhu3 jie1jin4 ge1 Nearer,my God to Thee
hof-376[♫♫] 劳碌 已 尽 歌lao2lu4 yi3 jin4 ge1 GLORY FOR ME When all my labors and trials are over
hof-377[♫♫] 乐 进 天国 歌le4:4:4:yue4 jin4 tian1guo2 ge1 WHEN WE ALL GET TO HEAVEN
hof-378[♫♫] 近乎 上帝 之 心 歌jin4hu5 shang4di4 zhi1 xin1 ge1 NEAR TO THE HEART OF GOD
hof-379[nwc] [♫♫] 诗篇 二 十三 篇shi1pian1 er4shi2 san1 pian1 Psalm 23
hof-380[nwc] [♫♫] 诗篇 一 〇 〇 篇shi1pian1 yi1 ling2 ling2 pian1 Psalm 100
hof-381[nwc] [♫♫] 诗篇 一 〇 三 篇shi1pian1 yi1 ling2 san1 pian1 Psalm 103:1-13
hof-382[nwc] [♫♫] 诗篇 一 二 一 篇shi1pian1 yi1 er4 yi1 pian1 Psalm 121
hof-383[nwc] [♫♫] 诗篇 一 三 三 篇shi1pian1 yi1 san1 san1 pian1 Psalm 133
hof-384[nwc] [♫♫] 诗篇 一 五 〇 篇shi1pian1 yi1 wu3 ling2 pian1 Psalm 150
hof-387[nwc] [♫♫] 都 来 颂 (诗95:1-7,96:9,13)dou1 lai2 song4 ( shi1 95:1-7,96:9,13)VENITE, EXULTEMUS DOMINO
hof-398[♫♫] 荣耀 归 神rong2yao4 gui1 shen2 Glory to God in the highest
hof-399[♫♫] 三 一 颂san1 yi1 song4 DOXOLOGY
hsg-2 求 大 君王 来临 qiu2 da4/dai4 jun1wang2 lai2lin2 z
hsg-4 荣耀 三 一 神 rong2yao4 san1 yi1 shen2 z
hsg-5 圣哉 , 圣哉 , 圣哉 sheng4zai1 , sheng4zai1 , sheng4zai1 z
hsg-6 三 一 真 神 san1 yi1 zhen1 shen2 z
hsg-7 赞美 三 一 神 zan4mei3 san1 yi1 shen2 z
hsg-8 荣耀 归于 真 神 rong2yao4 gui1yu2 zhen1 shen2 z
hsg-9 拥 戴 我 主 为 王 yong1 dai4 wo3 zhu3 wei2/4 wang2/4 z
hsg-10 神 仆 当 颂 主 shen2 pu1/2 dang1/4 song4 zhu3 z
hsg-11 齐 来 感恩 ji4/qi2/4 lai2 gan3en1 z
hsg-12 你 真 伟大 ni3 zhen1 wei3da4 z
hsg-13 称颂 上 主 cheng1song4 shang3/4 zhu3 z
hsg-14 至高 真 神 zhi4gao1 zhen1 shen2 z
hsg-15 表彰 我 主 大 能 biao3zhang1 wo3 zhu3 da4/dai4 neng2 z
hsg-16 主治 万方 zhu3zhi4 wan4fang1 z
hsg-17 当 世界 还 未曾 创造 dang1/4 shi4jie4 hai2/huan2 wei4ceng2 chuang4zao4 z
hsg-18 你的 信实 广大 ni3de5 xin4shi2 guang3da4 z
hsg-20 赞美 真 神 zan4mei3 zhen1 shen2 z
hsg-21 赞美 我 天父 zan4mei3 wo3 tian1fu4 z
hsg-24 殿 中 敬拜 dian4 zhong1/4 jing4bai4 z
hsg-25 赞美 我 神 zan4mei3 wo3 shen2 z
hsg-26 赞美 全能 神 zan4mei3 quan2neng2 shen2 z
hsg-28 全能 大 主宰 quan2neng2 da4/dai4 zhu3zai3 z
hsg-29 神 爱 无 量 shen2 ai4 wu2 liang2/4 z
hsg-30 歌颂 父 神 伟大 权能 ge1song4 fu3/4 shen2 wei3da4 quan2neng2 z
hsg-31 上 主 作为 何等 奥秘 shang3/4 zhu3 zuo4wei2 he2deng3 ao4mi4 z
hsg-32 荣耀 全 归 至高 真 神 rong2yao4 quan2 gui1 zhi4gao1 zhen1 shen2 z
hsg-33 来 敬拜 荣耀 王 lai2 jing4bai4 rong2yao4 wang2/4 z
hsg-34 赞 颂 我 王 zan4 song4 wo3 wang2/4 z
hsg-35 永生 神 就是 灵 yong3sheng1 shen2 jiu4shi4 ling2 z
hsg-36 全能 之 神 quan2neng2 zhi1 shen2 z
hsg-37 先 圣 之 神 xian1 sheng4 zhi1 shen2 z
hsg-39 愿 你 名 为 圣 yuan4 ni3 ming2 wei2/4 sheng4 z
hsg-40 真 神 妙 爱 zhen1 shen2 miao4 ai4 z
hsg-41 真 神 之 爱 zhen1 shen2 zhi1 ai4 z
hsg-42 赞美 我 主 君王 zan4mei3 wo3 zhu3 jun1wang2 z
hsg-43 永 颂 上 主 yong3 song4 shang3/4 zhu3 z
hsg-45 真 神 慈悲 宽 如 海洋 zhen1 shen2 ci2bei1 kuan1 ru2 hai3yang2 z
hsg-46 神 的 保护 shen2 de5/di2/4 bao3hu4 z
hsg-47 主 是 我 大 能 拯救 zhu3 shi4 wo3 da4/dai4 neng2 zheng3jiu4 z
hsg-48 神 的 路 最 美 善 shen2 de5/di2/4 lu4 zui4 mei3 shan4 z
hsg-51 仁爱 君王 是 我 善 牧 ren2ai4 jun1wang2 shi4 wo3 shan4 mu4 z
hsg-53 天父 儿女 何等 安 全 tian1fu4 er2nuu3 he2deng3 an1 quan2 z
hsg-54 贺 他 为 王 he4 ta1 wei2/4 wang2/4 z
hsg-55 颂赞 耶稣 圣 名 song4zan4 ye1su1 sheng4 ming2 z
hsg-56 主 是 道路 真理 生命 zhu3 shi4 dao4lu4 zhen1li3 sheng1ming4 z
hsg-57 惟有 基督 wei2you3 ji1du1 z
hsg-58 主 名 至宝 zhu3 ming2 zhi4bao3 z
hsg-59 荣耀 是 主 圣 名 rong2yao4 shi4 zhu3 sheng4 ming2 z
hsg-60 基督 圣 容 ji1du1 sheng4 rong2 z
hsg-61 基督 我 主 , 我 心 盼望 ji1du1 wo3 zhu3 , wo3 xin1 pan4wang4 z
hsg-62 赞美 救主 牺牲 大 爱 zan4mei3 jiu4zhu3 xi1sheng1 da4/dai4 ai4 z
hsg-63 颂赞 主 圣 名 song4zan4 zhu3 sheng4 ming2 z
hsg-64 何等 奇妙 的 救主 he2deng3 qi2miao4 de5/di2/4 jiu4zhu3 z
hsg-65 美 哉 主 耶稣 mei3 zai1 zhu3 ye1su1 z
hsg-66 乐 哉 , 救主 为 王 le4/yue4 zai1 , jiu4zhu3 wei2/4 wang2/4 z
hsg-67 歌颂 主 爱 ge1song4 zhu3 ai4 z
hsg-68 歌颂 基督 救 世 ge1song4 ji1du1 jiu4 shi4 z
hsg-69 耶稣 真 神 爱 子 ye1su1 zhen1 shen2 ai4 zi3 z
hsg-70 救主 耶稣 , 仁 者 之 乐 jiu4zhu3 ye1su1 , ren2 zhe3 zhi1 le4/yue4 z
hsg-71 救主 的 爱 jiu4zhu3 de5/di2/4 ai4 z
hsg-72 救恩 善 牧 jiu4en1 shan4 mu4 z
hsg-73 主 爱 深 长 zhu3 ai4 shen1 chang2/zhang3 z
hsg-74 主 至 尊 至 荣 zhu3 zhi4 zun1 zhi4 rong2 z
hsg-75 称颂 奇妙 王 cheng1song4 qi2miao4 wang2/4 z
hsg-77 思慕 耶稣 si1mu4 ye1su1 z
hsg-78 赞美 主 奇妙 救赎 zan4mei3 zhu3 qi2miao4 jiu4shu2 z
hsg-79 颂赞 受 辱 耶稣 song4zan4 shou4 ru3 ye1su1 z
hsg-80 赞美 救主 zan4mei3 jiu4zhu3 z
hsg-81 他 是 主 ta1 shi4 zhu3 z
hsg-82 述说 主 恩 shu4shuo1 zhu3 en1 z
hsg-83 主 名 至宝 zhu3 ming2 zhi4bao3 z
hsg-84 荣耀 归 主 名 rong2yao4 gui1 zhu3 ming2 z
hsg-85 赞美 耶稣 zan4mei3 ye1su1 z
hsg-91 夜半 歌 声 ye4ban4 ge1 sheng1 z
hsg-92 奇妙 圣 婴 qi2miao4 sheng4 ying1 z
hsg-95 天使 报 佳音 tian1shi3 bao4 jia1yin1 z
hsg-96 庆 贺 主 受 膏 为 王 qing4 he4 zhu3 shou4 gao1/4 wei2/4 wang2/4 z
hsg-97 大 喜 佳音 报 牧人 da4/dai4 xi3 jia1yin1 bao4 mu4ren2 z
hsg-98 天使 报信 tian1shi3 bao4xin4 z
hsg-99 天使 歌唱 tian1shi3 ge1chang4 z
hsg-101 救主 降生 jiu4zhu3 jiang4sheng1 z
hsg-102 朝拜 新 生 王 chao2bai4 xin1 sheng1 wang2/4 z
hsg-103 在 大卫 城 中 zai4 da4wei4 cheng2 zhong1/4 z
hsg-104 我们 渴望 的 耶稣 wo3men5 ke3wang4 de5/di2/4 ye1su1 z
hsg-105 快乐 良 辰 kuai4le4 liang2 chen2 z
hsg-106 以马内利 , 恳求 降临 yi3ma3nei4li4 , ken3qiu2 jiang4lin2 z
hsg-107 求 主 来 住 我 心 qiu2 zhu3 lai2 zhu4 wo3 xin1 z
hsg-108 满怀 喜乐 man3huai2 xi3le4 z
hsg-109 虔诚 敬拜 qian2cheng2 jing4bai4 z
hsg-110 歌唱 主 生 平 ge1chang4 zhu3 sheng1 ping2 z
hsg-111 救主 受 难 jiu4zhu3 shou4 nan2/4 z
hsg-112 伟大 工匠 wei3da4 gong1jiang4 z
hsg-113 骑 驴 进 城 qi2 lu:5 jin4 cheng2 z
hsg-114 主 来 寻 我 zhu3 lai2 xun2 wo3 z
hsg-115 耶稣 奇妙 的 主 ye1su1 qi2miao4 de5/di2/4 zhu3 z
hsg-116 橄榄 山 头 gan3lan3 shan1 tou2 z
hsg-117 耶稣 受 难 ye1su1 shou4 nan2/4 z
hsg-118 救主 受 难 jiu4zhu3 shou4 nan2/4 z
hsg-119 主 在 十架 zhu3 zai4 shi2jia4 z
hsg-120 古 旧 十架 gu3 jiu4 shi2jia4 z
hsg-121 主 十架 下 zhu3 shi2jia4 xia4 z
hsg-122 奇妙 十架 qi2miao4 shi2jia4 z
hsg-123 主 死 为何 zhu3 si3 wei4he2 z
hsg-124 为 我 受伤 wei2/4 wo3 shou4shang1 z
hsg-125 领 我 到 髑髅 地 ling3 wo3 dao4 du2lou2 de5/di4 z
hsg-126 我 曾 舍命 为 你 wo3 ceng2/zeng1 she3ming4 wei2/4 ni3 z
hsg-127 庆 主 复活 qing4 zhu3 fu4huo2 z
hsg-128 效 主 舍己 xiao4 zhu3 she3ji3 z
hsg-130 哈利路亚 , 奇妙 救主 ha1li4lu4ya3 , qi2miao4 jiu4zhu3 z
hsg-131 庆 贺 主 复活 qing4 he4 zhu3 fu4huo2 z
hsg-132 默念 十架 mo4nian4 shi2jia4 z
hsg-133 复活 得胜 主 fu4huo2 de2sheng4 zhu3 z
hsg-134 荣耀 宝 架 rong2yao4 bao3 jia4 z
hsg-135 复活 良 辰 fu4huo2 liang2 chen2 z
hsg-136 欢 唱 主 复活 huan1 chang4 zhu3 fu4huo2 z
hsg-137 基督 耶稣 今 复 生 ji1du1 ye1su1 jin1 fu4 sheng1 z
hsg-138 倚靠 永 活 主 yi3kao4 yong3 huo2 zhu3 z
hsg-140 敬 贺 万 王 之 王 jing4 he4 wan4 wang2/4 zhi1 wang2/4 z
hsg-142 主 戴 荣光 zhu3 dai4 rong2guang1 z
hsg-144 主 必 快 来 zhu3 bi4 kuai4 lai2 z
hsg-145 颂 主 作 王 song4 zhu3 zuo1/2/4 wang2/4 z
hsg-146 基督 再 临 ji1du1 zai4 lin2 z
hsg-147 迎接 主 作 王 ying2jie1 zhu3 zuo1/2/4 wang2/4 z
hsg-148 金 色 的 黎明 jin1 se4/shai3 de5/di2/4 li2ming2 z
hsg-149 耶稣 在 荣耀 中 再 来 ye1su1 zai4 rong2yao4 zhong1/4 zai4 lai2 z
hsg-150 荣耀 的 一 天 rong2yao4 de5/di2/4 yi1 tian1 z
hsg-151 颂扬 圣灵 song4yang2 sheng4ling2 z
hsg-152 圣灵 降临 sheng4ling2 jiang4lin2 z
hsg-153 求 圣灵 惠 临 qiu2 sheng4ling2 hui4 lin2 z
hsg-154 求 圣灵 教导 qiu2 sheng4ling2 jiao4dao3 z
hsg-155 圣灵 奇 工 sheng4ling2 ji1/qi2 gong1 z
hsg-156 求 圣灵 降临 qiu2 sheng4ling2 jiang4lin2 z
hsg-157 圣灵 恩 光 sheng4ling2 en1 guang1 z
hsg-159 静 候 圣灵 jing4 hou4 sheng4ling2 z
hsg-160 主 爱 在 心 燃 起 zhu3 ai4 zai4 xin1 ran2 qi3 z
hsg-161 求 圣灵 充满 qiu2 sheng4ling2 chong1man3 z
hsg-162 欣 领 主 言 xin1 ling3 zhu3 yan2 z
hsg-163 主 言 宝贵 zhu3 yan2 bao3gui4 z
hsg-164 掰 生命 饼 bai1/bo4 sheng1ming4 bing3 z
hsg-165 道 成 肉身 dao4 cheng2 rou4shen1 z
hsg-166 宝贵 圣经 bao3gui4 sheng4jing1 z
hsg-167 佳 美 主 言 jia1 mei3 zhu3 yan2 z
hsg-168 生命 之 道 sheng1ming4 zhi1 dao4 z
hsg-169 奇妙 圣经 qi2miao4 sheng4jing1 z
hsg-170 主 拯救 我 zhu3 zheng3jiu4 wo3 z
hsg-171 罪 虽 显 如 朱红 zui4 sui1 xian3 ru2 zhu1hong2 z
hsg-172 羔羊 独 尊 gao1yang2 du2 zun1 z
hsg-173 耶稣 奇妙 的 救恩 ye1su1 qi2miao4 de5/di2/4 jiu4en1 z
hsg-174 宝 血 活 泉 bao3 xie3/xue4 huo2 quan2 z
hsg-175 微 声 盼望 wei1 sheng1 pan4wang4 z
hsg-176 我 所 信 有 根基 wo3 suo3 xin4 you3/4 gen1ji1 z
hsg-177 主 恩 无 量 zhu3 en1 wu2 liang2/4 z
hsg-178 奇异 的 爱 qi2yi4 de5/di2/4 ai4 z
hsg-179 世界 的 真 光 shi4jie4 de5/di2/4 zhen1 guang1 z
hsg-180 吹 起 号 筒 chui1 qi3 hao2/4 tong3 z
hsg-181 荣耀 释放 rong2yao4 shi4fang4 z
hsg-182 荣耀 释放 rong2yao4 shi4fang4 z
hsg-183 至 大 医生 zhi4 da4/dai4 yi1sheng1 z
hsg-184 妙 爱 找 我 miao4 ai4 zhao3 wo3 z
hsg-185 哈利路亚 归 十架 ha1li4lu4ya3 gui1 shi2jia4 z
hsg-186 奇异 恩典 qi2yi4 en1dian3 z
hsg-187 白 超 乎 雪 bai2 chao1 hu1 xue3 z
hsg-188 你 必须 重 生 ni3 bi4xu1 chong2/zhong4 sheng1 z
hsg-189 万古 磐石 为 我 开 wan1gu3 pan2shi2 wei2/4 wo3 kai1 z
hsg-191 劳苦 者 得 平安 lao2ku3 zhe3 de2/5/dei3 ping2an1 z
hsg-192 耶稣 呼 召 ye1su1 hu1 shao4/zhao4 z
hsg-193 耶稣 今日 召 你 ye1su1 jin1ri4 shao4/zhao4 ni3 z
hsg-194 主 , 领 我 zhu3 , ling3 wo3 z
hsg-195 是否 困倦 shi4fou3 kun4juan4 z
hsg-196 我 今 要 归 家 wo3 jin1 yao1/4 gui1 jia1/5/jie5 z
hsg-197 快 来 就 王 kuai4 lai2 jiu4 wang2/4 z
hsg-198 来 就 上 主 羔羊 lai2 jiu4 shang3/4 zhu3 gao1yang2 z
hsg-199 仰望 真 神 羔羊 yang3wang4 zhen1 shen2 gao1yang2 z
hsg-200 主 , 我 来 就 你 zhu3 , wo3 lai2 jiu4 ni3 z
hsg-201 倚靠 宝 血 yi3kao4 bao3 xie3/xue4 z
hsg-202 凡 原 意 者 可 来 fan2 yuan2 yi4 zhe3 ke3/4 lai2 z
hsg-203 归 家 gui1 jia1/5/jie5 z
hsg-204 白 超 乎 雪 bai2 chao1 hu1 xue3 z
hsg-205 请 主 进入 我 心 qing3 zhu3 jin4ru4 wo3 xin1 z
hsg-206 求 主 施 恩 qiu2 zhu3 shi1 en1 z
hsg-207 耶稣 , 我 来 ye1su1 , wo3 lai2 z
hsg-208 只要 信 他 zhi3yao4 xin4 ta1 z
hsg-209 主 耶稣 救 罪人 zhu3 ye1su1 jiu4 zui4ren2 z
hsg-210 宝 血 权能 bao3 xie3/xue4 quan2neng2 z
hsg-211 我 爱 我 主 国度 wo3 ai4 wo3 zhu3 guo2du4 z
hsg-212 美 哉 锡安 mei3 zai1 xi1an1 z
hsg-213 圣洁 教会 sheng4jie2 jiao4hui4 z
hsg-214 基督 是 房 角 石 ji1du1 shi4 fang2 jia3/jiao3/jue2 dan4/shi2 z
hsg-215 教会 独 一 的 根基 jiao4hui4 du2 yi1 de5/di2/4 gen1ji1 z
hsg-216 愿 建 天国 在 人间 yuan4 jian4 tian1guo2 zai4 ren2jian1 z
hsg-217 稳固 根基 wen3gu4 gen1ji1 z
hsg-218 以 爱 相连 yi3 ai4 xiang1lian2 z
hsg-219 仿 效 圣徒 fang3 xiao4 sheng4tu2 z
hsg-220 神 是 爱 shen2 shi4 ai4 z
hsg-221 先 贤 之 信 xian1 xian2 zhi1 xin4 z
hsg-222 施恩座 前 敬拜 shi1en1zuo4 qian2 jing4bai4 z
hsg-223 欣 逢 圣 日 xin1 feng2 sheng4 ri4 z
hsg-224 主 日 zhu3 ri4 z
hsg-226 虔 守 圣 日 qian2 shou3 sheng4 ri4 z
hsg-227 快乐 日 kuai4le4 ri4 z
hsg-228 赞美 基督 圣 名 zan4mei3 ji1du1 sheng4 ming2 z
hsg-229 受洗 归 主 shou4xi3 gui1 zhu3 z
hsg-230 水 礼 歌 shui3 li3 ge1 z
hsg-231 念 主 爱 nian4 zhu3 ai4 z
hsg-232 奉献 婴孩 feng4xian4 ying1hai2 z
hsg-233 乐 领 圣 餐 le4/yue4 ling3 sheng4 can1 z
hsg-234 虔 守 主 餐 qian2 shou3 zhu3 can1 z
hsg-235 圣 餐 感恩 sheng4 can1 gan3en1 z
hsg-236 受 难 前 夕 shou4 nan2/4 qian2 xi1 z
hsg-237 遵 主 恩 言 zun1 zhu3 en1 yan2 z
hsg-238 等 主 来 deng3 zhu3 lai2 z
hsg-239 我们 既 已 领受 圣 餐 wo3men5 ji4 yi3 ling3shou4 sheng4 can1 z
hsg-240 愿 勤劳 作 主 工 yuan4 qin2lao2 zuo1/2/4 zhu3 gong1 z
hsg-241 照样 差 你 zhao4yang4 cha1/4/chai1/ci1 ni3 z
hsg-242 我 照样 差 你 wo3 zhao4yang4 cha1/4/chai1/ci1 ni3 z
hsg-243 主 , 差遣 我 zhu3 , chai1qian3 wo3 z
hsg-244 乐 遵 主 命 le4/yue4 zun1 zhu3 ming4 z
hsg-245 效法 耶稣 xiao4fa3 ye1su1 z
hsg-246 求 主 膏 立 qiu2 zhu3 gao1/4 li4 z
hsg-247 籍 我 赐 恩 福 ji2 wo3 ci4 en1 fu2 z
hsg-248 献 殿 歌 xian4 dian4 ge1 z
hsg-249 赐 下 奋 兴 ci4 xia4 fen4 xing1/4 z
hsg-250 求 主 复兴 qiu2 zhu3 fu4xing1 z
hsg-251 复兴 主 工 fu4xing1 zhu3 gong1 z
hsg-252 恩 雨 大 降 en1 yu3/4 da4/dai4 jiang4/xiang2 z
hsg-253 岂 可 空 手 回 天 家 qi3 ke3/4 kong1/4 shou3 hui2 tian1 jia1/5/jie5 z
hsg-254 求 主 差 派 收割 者 qiu2 zhu3 cha1/4/chai1/ci1 pa1/pai4 shuo1ge1 zhe3 z
hsg-255 赶 快 救 灭亡 人 gan3 kuai4 jiu4 mie4wang2 ren2 z
hsg-256 求 主 保守 圣 仆 qiu2 zhu3 bao3shou3 sheng4 pu1/2 z
hsg-257 万象 见证 主 奇 工 wan4xiang4 jian4zheng4 zhu3 ji1/qi2 gong1 z
hsg-258 福音 要 遍 传 fu2yin1 yao1/4 bian4 chuan2/zhuan4 z
hsg-259 往 普 天下 去 传 福音 wang3/4 pu3 tian1xia4 qu4 chuan2/zhuan4 fu2yin1 z
hsg-260 为 宣 教 士 祈祷 wei2/4 xuan1 jiao1/4 shi4 qi2dao3 z
hsg-261 向 万 邦 传 福音 xiang4 wan4 bang1 chuan2/zhuan4 fu2yin1 z
hsg-262 对 我 述说 耶稣 故事 dui4 wo3 shu4shuo1 ye1su1 gu4shi5 z
hsg-263 喜 传 福音 xi3 chuan2/zhuan4 fu2yin1 z
hsg-264 我 要 去 传 福音 wo3 yao1/4 qu4 chuan2/zhuan4 fu2yin1 z
hsg-265 请 讲 述 古 老 福音 qing3 jiang3 shu4 gu3 lao3 fu2yin1 z
hsg-266 要 速 发光 yao1/4 su4 fa1guang1 z
hsg-267 速 发光 su4 fa1guang1 z
hsg-268 收 禾 捆 回 家 shou1 he2 kun3 hui2 jia1/5/jie5 z
hsg-269 赶 快 传道 gan3 kuai4 chuan2dao4 z
hsg-270 佳 美 脚 踪 jia1 mei3 jiao3/jue2 zong1 z
hsg-271 忠 主 托付 zhong1 zhu3 tuo1fu4 z
hsg-272 靠 主 有 福 kao4 zhu3 you3/4 fu2 z
hsg-273 我 灵 镇静 wo3 ling2 zhen4jing4 z
hsg-274 稳当 根基 wen3dang5 gen1ji1 z
hsg-275 耶稣 我 灵 好 朋友 ye1su1 wo3 ling2 hao3/4 peng2you5 z
hsg-276 主 必 保守 我 zhu3 bi4 bao3shou3 wo3 z
hsg-278 惟 信 靠 主 wei2 xin4 kao4 zhu3 z
hsg-279 耶稣 不 改变 ye1su1 bu2/4 gai3bian4 z
hsg-280 主 藏 我 灵 在 他 爱 中 zhu3 cang2/zang4 wo3 ling2 zai4 ta1 ai4 zhong1/4 z
hsg-281 信心 使 我 得胜 xin4xin1 shi3 wo3 de2sheng4 z
hsg-282 我 知 谁 掌管 明天 wo3 zhi1 shei2/shui2 zhang3guan3 ming2tian1 z
hsg-283 我 知 谁 掌管 前途 wo3 zhi1 shei2/shui2 zhang3guan3 qian2tu2 z
hsg-284 等候 倚靠 deng3hou4 yi3kao4 z
hsg-285 基督 满足 我 心 ji1du1 man3zu1 wo3 xin1 z
hsg-286 信 靠 耶稣 真 是 甜美 xin4 kao4 ye1su1 zhen1 shi4 tian2mei3 z
hsg-287 信 靠 顺服 xin4 kao4 shun4fu2 z
hsg-288 信 主 得 生 xin4 zhu3 de2/5/dei3 sheng1 z
hsg-289 主 是 磐石 zhu3 shi4 pan2shi2 z
hsg-290 一生 在 神 手 中 yi4sheng1 zai4 shen2 shou3 zhong1/4 z
hsg-291 我 需要 主 wo3 xu1yao4 zhu3 z
hsg-292 惟 主 永远 长存 wei2 zhu3 yong3yuan3 chang2cun2 z
hsg-293 当 转眼 仰望 耶稣 dang1/4 zhuan3yan3 yang3wang4 ye1su1 z
hsg-294 愿 我 信心 永 不 退后 yuan4 wo3 xin4xin1 yong3 bu2/4 tui2hou4 z
hsg-295 主 看顾 吗 zhu3 kan4gu4 ma2/3/5 z
hsg-296 信心 仰望 xin4xin1 yang3wang4 z
hsg-297 我 主 作 王 wo3 zhu3 zuo1/2/4 wang2/4 z
hsg-298 靠近 主 kao4jin4 zhu3 z
hsg-299 面 临 试炼 时候 mian4 lin2 shi4lian4 shi2hou5 z
hsg-300 我 永 不 忘记 你 wo3 yong3 bu2/4 wang4ji4 ni3 z
hsg-301 主 耶稣 , 我 爱 你 zhu3 ye1su1 , wo3 ai4 ni3 z
hsg-303 为何 我 要 歌颂 耶稣 wei4he2 wo3 yao1/4 ge1song4 ye1su1 z
hsg-304 我 真 快乐 wo3 zhen1 kuai4le4 z
hsg-305 不 住 的 歌唱 bu2/4 zhu4 de5/di2/4 ge1chang4 z
hsg-306 哈利路亚 , 我 真 快乐 ha1li4lu4ya3 , wo3 zhen1 kuai4le4 z
hsg-307 哈利路亚 , 赞美 上 主 ha1li4lu4ya3 , zan4mei3 shang3/4 zhu3 z
hsg-308 乐 颂 神 恩 le4/yue4 song4 shen2 en1 z
hsg-309 记念 耶稣 宝贵 名 ji4nian4 ye1su1 bao3gui4 ming2 z
hsg-310 主 领 我 经 旷野 路 zhu3 ling3 wo3 jing1/4 kuang4ye3 lu4 z
hsg-311 恳求 主 像 牧人 领导 ken3qiu2 zhu3 xiang4 mu4ren2 ling3dao3 z
hsg-312 主 耶和华 是 我 牧 者 zhu3 ye1he2hua2 shi4 wo3 mu4 zhe3 z
hsg-313 主 凡事 引导 zhu3 fan2shi4 yin3dao3 z
hsg-314 主 为 我 预备 道路 zhu3 wei2/4 wo3 yu4bei4 dao4lu4 z
hsg-315 指示 你 路 zhi3shi4 ni3 lu4 z
hsg-316 同 奔 天 路 tong2/4 ben1/4 tian1 lu4 z
hsg-317 耶稣 领 我 ye1su1 ling3 wo3 z
hsg-318 主 常 引导 zhu3 chang2 yin3dao3 z
hsg-319 求 主 掌舵 qiu2 zhu3 zhang3duo4 z
hsg-320 慈 光 引领 ci2 guang1 yin3ling3 z
hsg-321 惟 靠 神 保守 法 wei2 kao4 shen2 bao3shou3 fa3 z
hsg-322 恳求 主 垂 念 我 ken3qiu2 zhu3 chui2 nian4 wo3 z
hsg-323 求 神 领 我 qiu2 shen2 ling3 wo3 z
hsg-324 回 应 主 慈 声 hui2 ying1/4 zhu3 ci2 sheng1 z
hsg-325 称扬 美 善 主 cheng1yang2 mei3 shan4 zhu3 z
hsg-326 靠近 父 神 的 心 kao4jin4 fu3/4 shen2 de5/di2/4 xin1 z
hsg-327 主 与 我 同行 zhu3 yu3/4 wo3 tong2hang2:tong2xing2 z
hsg-328 给 愁 烦 人 gei3/ji3 chou2 fan2 ren2 z
hsg-329 伟大 的 爱 wei3da4 de5/di2/4 ai4 z
hsg-330 主 的 完全 平安 zhu3 de5/di2/4 wan2quan2 ping2an1 z
hsg-331 有 平安 在 我 心 you3/4 ping2an1 zai4 wo3 xin1 z
hsg-332 真 神 永远 膀臂 zhen1 shen2 yong3yuan3 bang3bi4 z
hsg-333 十架 不 会 重 过 主 恩典 shi2jia4 bu2/4 hui4 chong2/zhong4 guo1/4 zhu3 en1dian3 z
hsg-334 怎 能 平安 zen3 neng2 ping2an1 z
hsg-335 耶稣 同 在 就是 天堂 ye1su1 tong2/4 zai4 jiu4shi4 tian1tang2 z
hsg-336 主 的 轭 容易 zhu3 de5/di2/4 e4 rong2yi5 z
hsg-337 他 既 看顾 麻雀 ta1 ji4 kan4gu4 ma2que4 z
hsg-338 你 孤单 么 ni3 gu1dan3 ma5/me5 z
hsg-339 时刻 蒙 恩 shi2ke4 meng1/2/3 en1 z
hsg-340 惟 主 使 我 满足 wei2 zhu3 shi3 wo3 man3zu1 z
hsg-341 坚定 相信 jian1ding4 xiang1xin4 z
hsg-342 我 心灵 得 安宁 wo3 xin1ling2 de2/5/dei3 an1ning2 z
hsg-343 安稳 在 耶稣 手 中 an1wen3 zai4 ye1su1 shou3 zhong1/4 z
hsg-344 主 翅膀 下 zhu3 chi4bang3 xia4 z
hsg-345 奉 主 名 前 行 feng4 zhu3 ming2 qian2 hang2/xing2 z
hsg-346 要 忠心 yao1/4 zhong1xin1 z
hsg-347 背 十架 跟随 主 bei1/4 shi2jia4 gen1sui2 zhu3 z
hsg-348 主 , 我 愿 忠心 于 你 zhu3 , wo3 yuan4 zhong1xin1 yu2 ni3 z
hsg-349 跟随 耶稣 gen1sui2 ye1su1 z
hsg-350 凭 你 意 行 ping2 ni3 yi4 hang2/xing2 z
hsg-351 我的 灯 需要 油 wo3de5 deng1 xu1yao4 you2 z
hsg-352 我 要 忠诚 wo3 yao1/4 zhong1cheng2 z
hsg-354 投 效 主 阵 营 tou2 xiao4 zhu3 zhen4 ying2 z
hsg-355 信徒 要 警醒 xin4tu2 yao1/4 jing3xing3 z
hsg-356 主 民 应当 奋起 zhu3 min2 ying1dang1 fen4qi3 z
hsg-357 我 愿 做 主 俘虏 wo3 yuan4 zuo4 zhu3 fu2lu3 z
hsg-358 我 灵 兴起 wo3 ling2 xing1qi3 z
hsg-359 爱 主 更 深 ai4 zhu3 geng1/4 shen1 z
hsg-360 愿 遵 主 旨意 yuan4 zun1 zhu3 zhi3yi4 z
hsg-361 我 宁 愿 有 耶稣 wo3 ning2/4 yuan4 you3/4 ye1su1 z
hsg-362 愿 有 新 心 yuan4 you3/4 xin1 xin1 z
hsg-363 迦勒 看见 主 jia1le4 kan4jian5 zhu3 z
hsg-364 我 灵 奋起 wo3 ling2 fen4qi3 z
hsg-365 我 一生 目标 wo3 yi4sheng1 mu4biao1 z
hsg-366 更 亲近 恩 主 geng1/4 qin1jin4 en1 zhu3 z
hsg-367 靠近 十架 kao4jin4 shi2jia4 z
hsg-368 向 高 处 行 xiang4 gao1 chu3/4 hang2/xing2 z
hsg-369 流 通 管 子 liu2 tong1/4 guan3 zi3 z
hsg-371 开 到 水 深 之 处 kai1 dao4 shui3 shen1 zhi1 chu3/4 z
hsg-372 非 我 惟 主 fei1 wo3 wei2 zhu3 z
hsg-373 求 使 我 更 圣 善 qiu2 shi3 wo3 geng1/4 sheng4 shan4 z
hsg-374 更 像 我 恩 主 geng1/4 xiang4 wo3 en1 zhu3 z
hsg-375 精兵 兴起 jing1bing1 xing1qi3 z
hsg-376 十架 精兵 快 起来 shi2jia4 jing1bing1 kuai4 qi3lai5 z
hsg-377 兴起 为 耶稣 xing1qi3 wei2/4 ye1su1 z
hsg-378 十架 精兵 shi2jia4 jing1bing1 z
hsg-379 永恒 之 君 , 求 前导 yong3heng2 zhi1 jun1 , qiu2 qian2dao3 z
hsg-380 坚守 阵 地 jian1shou3 zhen4 de5/di4 z
hsg-381 基督 精兵 前进 ji1du1 jing1bing1 qian2jin4 z
hsg-382 万世 战 争 wan4shi4 zhan4 zheng1 z
hsg-383 时代 的 挑 战 shi2dai4 de5/di2/4 tiao1/3 zhan4 z
hsg-384 求 主 扶持 qiu2 zhu3 fu2chi2 z
hsg-385 效 圣徒 尽忠 xiao4 sheng4tu2 jin4zhong1 z
hsg-386 高举 主 旗 gao1ju3 zhu3 qi2 z
hsg-387 主 是 我 万 有 zhu3 shi4 wo3 wan4 you3/4 z
hsg-388 愿 更 亲密 与 主 同行 yuan4 geng1/4 qin1mi4 yu3/4 zhu3 tong2xing2 z
hsg-389 我 灵 向 主 呼 求 wo3 ling2 xiang4 zhu3 hu1 qiu2 z
hsg-390 来 复兴 我 lai2 fu4xing1 wo3 z
hsg-391 主 , 我 愿 像 你 zhu3 , wo3 yuan4 xiang4 ni3 z
hsg-392 成 圣 须 用 工夫 cheng2 sheng4 xu1 yong4 gong1fu5 z
hsg-393 今 要 主 自己 jin1 yao1/4 zhu3 zi4ji3 z
hsg-394 求 主 鉴 察 qiu2 zhu3 jian4 cha2 z
hsg-395 主 前 省察 zhu3 qian2 xing3cha2 z
hsg-396 烙 主 圣 容 在 我 心 lao4/luo4 zhu3 sheng4 rong2 zai4 wo3 xin1 z
hsg-397 时刻 近 主 shi2ke4 jin4 zhu3 z
hsg-398 与 主 更 亲近 yu3/4 zhu3 geng1/4 qin1jin4 z
hsg-399 我 时刻 需要 你 wo3 shi2ke4 xu1yao4 ni3 z
hsg-400 跟 从 主 gen1 cong1/2 zhu3 z
hsg-401 与 主 相亲 yu3/4 zhu3 xiang1qin1 z
hsg-402 求 主 每 天 教导 我 qiu2 zhu3 mei3 tian1 jiao4dao3 wo3 z
hsg-403 我 今 属 主 wo3 jin1 shu3/zhu3 zhu3 z
hsg-404 愿 主 荣美 彰 显 yuan4 zhu3 rong2mei3 zhang1 xian3 z
hsg-405 靠 主 得 安息 kao4 zhu3 de2/5/dei3 an1xi1 z
hsg-406 怎 能 叫 我 不 爱 主 zen3 neng2 jiao4 wo3 bu2/4 ai4 zhu3 z
hsg-407 主 常常 顾念 我 zhu3 chang2chang2 gu4nian4 wo3 z
hsg-408 主 活 在 我 心 zhu3 huo2 zai4 wo3 xin1 z
hsg-409 神 竟 愿 爱 我 shen2 jing4 yuan4 ai4 wo3 z
hsg-410 奇妙 的 拯救 qi2miao4 de5/di2/4 zheng3jiu4 z
hsg-411 我 原 是 迷路 羊 wo3 yuan2 shi4 mi2lu4 yang2 z
hsg-412 罪 皆 脱落 zui4 jie1 tuo1luo4 z
hsg-413 主 活 着 zhu3 huo2 zhao1/2/zhe5/zhuo2 z
hsg-414 有 福 的 确据 you3/4 fu2 de5/di2/4 que4ju4 z
hsg-415 耶稣 我 良友 ye1su1 wo3 liang2you3 z
hsg-416 耶稣 基督 是 我 一切 ye1su1 ji1du1 shi4 wo3 yi1qie4 z
hsg-417 我 今 永远 属 他 wo3 jin1 yong3yuan3 shu3/zhu3 ta1 z
hsg-418 你的 光 当 照耀 ni3de5 guang1 dang1/4 zhao4yao4 z
hsg-419 自 耶稣 来 住 在 我 心 zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 z
hsg-420 奇妙 的 耶稣 qi2miao4 de5/di2/4 ye1su1 z
hsg-421 奇妙 的 主 qi2miao4 de5/di2/4 zhu3 z
hsg-422 荣光 照 我 心 rong2guang1 zhao4 wo3 xin1 z
hsg-423 丰盛 慈爱 已 进来 feng1sheng4 ci2ai4 yi3 jin4lai2 z
hsg-424 靠 主 膀臂 kao4 zhu3 bang3bi4 z
hsg-425 警醒 祷告 jing3xing3 dao3gao4 z
hsg-426 主 祷 文 zhu3 dao3 wen2 z
hsg-427 祷告 良 辰 dao3gao4 liang2 chen2 z
hsg-428 祷告 心 声 dao3gao4 xin1 sheng1 z
hsg-429 诚心 备 祷 cheng2xin1 bei4 dao3 z
hsg-430 为 你 祈求 wei2/4 ni3 qi2qiu2 z
hsg-431 不 住 祈祷 bu2/4 zhu4 qi2dao3 z
hsg-432 宝贵 祷告 良 辰 bao3gui4 dao3gao4 liang2 chen2 z
hsg-433 耶稣 恩 友 ye1su1 en1 you3 z
hsg-435 你 已 否 祷告 ni3 yi3 fou3/pi3 dao3gao4 z
hsg-436 听 主 微 声 ting1 zhu3 wei1 sheng1 z
hsg-437 主 是 我 人生 中 心 zhu3 shi4 wo3 ren2sheng1 zhong1/4 xin1 z
hsg-438 求 主 怜悯 qiu2 zhu3 lian2min3 z
hsg-439 亲爱 主 , 牵 我 手 qin1ai4 zhu3 , qian1 wo3 shou3 z
hsg-440 求 主 赦免 qiu2 zhu3 she4mian3 z
hsg-441 洁净 我 jie2jing4 wo3 z
hsg-442 回顾 神 恩 hui2gu4 shen2 en1 z
hsg-443 感恩 歌 gan3en1 ge1 z
hsg-444 颂扬 造物 主 song4yang2 zao4wu4 zhu3 z
hsg-445 数 算 主 恩 shu3/4/shuo4 suan4 zhu3 en1 z
hsg-446 感谢 神 gan3xie4 shen2 z
hsg-447 欢欣 感谢 huan1xin1 gan3xie4 z
hsg-448 收成 shou1cheng5 z
hsg-449 收成 感恩 shou1cheng5 gan3en1 z
hsg-450 求 主 保守 我 众 信徒 qiu2 zhu3 bao3shou3 wo3 zhong4 xin4tu2 z
hsg-451 歌唱 赞美 庄稼 主 ge1chang4 zan4mei3 zhuang1jia5 zhu3 z
hsg-452 更 深 认识 耶稣 geng1/4 shen1 ren4shi5 ye1su1 z
hsg-453 医治 恩 隆 yi1zhi4 en1 long1/2 z
hsg-454 晚 祷 求 恩 wan3 dao3 qiu2 en1 z
hsg-455 你 要 痊愈 么 ni3 yao1/4 quan2yu4 ma5/me5 z
hsg-456 求 主 光照 路程 qiu2 zhu3 guang1zhao4 lu4cheng2 z
hsg-457 献 己 于 主 xian4 ji3 yu2 zhu3 z
hsg-459 完全 的 奉献 wan2quan2 de5/di2/4 feng4xian4 z
hsg-460 都 归 耶稣 dou1/du1 gui1 ye1su1 z
hsg-461 奉献 所有 feng4xian4 suo3you3 z
hsg-462 将 最 好 的 献 主 jiang1/4 zui4 hao3/4 de5/di2/4 xian4 zhu3 z
hsg-463 我 拿 甚么 献 给 你 wo3 na2 shen2me5 xian4 gei3/ji3 ni3 z
hsg-464 献 主 所 赐 xian4 zhu3 suo3 ci4 z
hsg-465 一切 献 在 坛 上 yi1qie4 xian4 zai4 tan2 shang3/4 z
hsg-466 全 人事 主 quan2 ren2shi4 zhu3 z
hsg-467 救主 牺牲 的 爱 jiu4zhu3 xi1sheng1 de5/di2/4 ai4 z
hsg-468 当 尽 本分 dang1/4 jin3/4 ben3fen4 z
hsg-469 为 耶稣 而 活 wei2/4 ye1su1 er2 huo2 z
hsg-470 活 着 为 耶稣 huo2 zhao1/2/zhe5/zhuo2 wei2/4 ye1su1 z
hsg-471 许愿 歌 xu3yuan4 ge1 z
hsg-472 勤 奋 作 工 qin2 fen4 zuo1/2/4 gong1 z
hsg-473 殷勤 作 工 yin1qin2 zuo1/2/4 gong1 z
hsg-474 黑夜 将 临 快 作 工 hei1ye4 jiang1/4 lin2 kuai4 zuo1/2/4 gong1 z
hsg-475 找 迷 羊 zhao3 mi2 yang2 z
hsg-476 预备 yu4bei4 z
hsg-477 求 主 赐 当 说 的 话 qiu2 zhu3 ci4 dang1/4 shui4/shuo1/yue4 de5/di2/4 hua4 z
hsg-478 事 主 蒙 福 shi4 zhu3 meng1/2/3 fu2 z
hsg-479 荣美 圣 城 rong2mei3 sheng4 cheng2 z
hsg-480 以马内利 乐 境 yi3ma3nei4li4 le4/yue4 jing4 z
hsg-481 福 乐 天 乡 fu2 le4/yue4 tian1 xiang1 z
hsg-482 永远 的 荣耀 yong3yuan3 de5/di2/4 rong2yao4 z
hsg-483 天上 的 阳光 tian1shang4 de5/di2/4 yang2guang1 z
hsg-484 有 我 名 在 内 么 you3/4 wo3 ming2 zai4 nei4 ma5/me5 z
hsg-485 这 世界 非 我 家 zhe4 shi4jie4 fei1 wo3 jia1/5/jie5 z
hsg-486 与 主 面对面 yu3/4 zhu3 mian4dui4mian4 z
hsg-487 赞美 基督 耶稣 zan4mei3 ji1du1 ye1su1 z
hsg-488 晨 祷 歌 chen2 dao3 ge1 z
hsg-489 与 主 同 在 yu3/4 zhu3 tong2/4 zai4 z
hsg-490 早 祷 zao3 dao3 z
hsg-491 万 民 奋 兴 wan4 min2 fen4 xing1/4 z
hsg-492 求 主 今天 引导 管理 qiu2 zhu3 jin1tian1 yin3dao3 guan3li3 z
hsg-493 清晨 歌 qing1chen2 ge1 z
hsg-494 夜 务 已 散 ye4 wu4 yi3 san3/4 z
hsg-495 愿 主 恩 光 充满 我 yuan4 zhu3 en1 guang1 chong1man3 wo3 z
hsg-496 晨 昏 颂 祷 chen2 hun1 song4 dao3 z
hsg-497 晚 祷 wan3 dao3 z
hsg-498 我 灵 之 光 wo3 ling2 zhi1 guang1 z
hsg-499 求 主 同 住 qiu2 zhu3 tong2/4 zhu4 z
hsg-500 黄昏 敬拜 huang2hun1 jing4bai4 z
hsg-502 佳 美 时 日 流转 不 停 jia1 mei3 shi2 ri4 liu2zhuan3 bu2/4 ting2 z
hsg-503 新年 颂 主 xin1nian2 song4 zhu3 z
hsg-504 新年 许愿 xin1nian2 xu3yuan4 z
hsg-505 婚礼 hun1li3 z
hsg-506 完全 的 爱 wan2quan2 de5/di2/4 ai4 z
hsg-507 乐 哉 家庭 le4/yue4 zai1 jia1ting2 z
hsg-508 神 的 家 shen2 de5/di2/4 jia1/5/jie5 z
hsg-509 孝 亲 歌 xiao4 qin1/qing4 ge1 z
hsg-510 属 主 家庭 shu3/zhu3 zhu3 jia1ting2 z
hsg-511 青年 的 好 牧人 qing1nian2 de5/di2/4 hao3/4 mu4ren2 z
hsg-512 这 是 天父 世界 zhe4 shi4 tian1fu4 shi4jie4 z
hsg-513 耶稣 爱 我 ye1su1 ai4 wo3 z
hsg-514 天父 世界 真 美丽 tian1fu4 shi4jie4 zhen1 mei3li4 z
hsg-515 天父 的 声音 tian1fu4 de5/di2/4 sheng1yin1 z
hsg-516 孩童 献 真 诚 hai2tong2 xian4 zhen1 cheng2 z
hsg-517 主 耶稣 真 奇妙 zhu3 ye1su1 zhen1 qi2miao4 z
hsg-518 我 真 欢乐 wo3 zhen1 huan1le4 z
hsg-519 唱和 散 那 chang4he4 san3/4 na1/3/4/nei4 z
hsg-520 耶稣 珍宝 ye1su1 zhen1bao3 z
hsg-521 谢 饭 歌 xie4 fan4 ge1 z
hsg-522 主 在 圣殿 中 zhu3 zai4 sheng4dian4 zhong1/4 z
hsg-523 哈利路亚 ha1li4lu4ya3 z
hsg-524 主 , 你 配 得 zhu3 , ni3 pei4 de2/5/dei3 z
hsg-525 奉行 真 道 feng4xing2 zhen1 dao4 z
hsg-526 求 父 赐 福 歌 qiu2 fu3/4 ci4 fu2 ge1 z
hsg-527 散 会 圣 歌散 会 圣 歌 san3/4 hui4 sheng4 ge1san4 hui4 sheng4 ge1 z
hsg-528 再 相会 zai4 xiang1hui4 z
hsg-529 愿 主 赐 福 保护 你 yuan4 zhu3 ci4 fu2 bao3hu4 ni3 z
hsg-530 祝福 zhu4fu2 z
hsg-531 礼拜 完毕 li3bai4 wan2bi4 z
hsg-532 三 叠 阿们 san1 die2 a4men2 z
hsg-535 赞美 诗 zan4mei3 shi1 z
hsg-536 三 一 颂 san1 yi1 song4 z