053 奇妙qi2miao4 救主jiu4zhu3 ge1 WHAT A WONDERFUL SAVIOUR
1
基督ji1du1 完成wan2cheng2 shu2 zui4 qi2 gong1 ,
何等he2deng3 奇妙qi2miao4 de5 救主jiu4zhu3 !
wo3 zui4 qing1 chang2 , ta1 en1 无穷wu2qiong2 ,
何等he2deng3 奇妙qi2miao4 de5 救主jiu4zhu3 !
0
何等he2deng3 奇妙qi2miao4 de5 救主jiu4zhu3 !
shi4 耶稣ye1su1 , zhu3 耶稣ye1su1 !
何等he2deng3 奇妙qi2miao4 de5 救主jiu4zhu3 !
shi4 耶稣ye1su1 wo3 zhu3 !
2
wo3 赞美zan4mei3 ta1 , yin1 ta1 流血liu2xue4 ,
何等he2deng3 奇妙qi2miao4 de5 救主jiu4zhu3 !
wo3 ling2 jie4 ta1 yu3 shen2 和洽he2qia4 ,
何等he2deng3 奇妙qi2miao4 de5 救主jiu4zhu3 !
3
ta1 chu2 wo3 zui4 , 洗净xi3jing4 wo3 xin1 ,
何等he2deng3 奇妙qi2miao4 de5 救主jiu4zhu3 !
jin1 zai4 wo3 xin1 ta1 zhang3 权柄quan2bing3 ,
何等he2deng3 奇妙qi2miao4 de5 救主jiu4zhu3 !
4
ta1 天天tian1tian1 zhu4 zai4 wo3 心里xin1li5 ,
何等he2deng3 奇妙qi2miao4 de5 救主jiu4zhu3 !
使shi3 wo3 忠心zhong1xin1 顺服shun4fu2 到底dao4di3 ,
何等he2deng3 奇妙qi2miao4 de5 救主jiu4zhu3 !