扬声yang2sheng1 赞美zan4mei3 ge1
1
zhong4 扬声yang2sheng1 赞美zan4mei3 zhu3 ,
哈利路亚ha1li4lu4ya3 !
zai4 伯利恒bo2li4heng2 天使tian1shi3
tian1 jun1 qi2 sheng1 chang4 ;
yin1 救主jiu4zhu3 降临jiang4lin2 ,
哈利路亚ha1li4lu4ya3 !
zhong4 天使tian1shi3 tong2 sheng1 赞扬zan4yang2 ;
ting1 天上tian1shang4 他们ta1men5
美妙mei3miao4 歌颂ge1song4 sheng1 ,
ci3 佳音jia1yin1 chuan2 yu2
pu3 天下tian1xia4 众人zhong4ren2 .
0
zhong4 扬声yang2sheng1 赞美zan4mei3 zhu3 ,
yin1 救主jiu4zhu3 降临jiang4lin2 ,
哈利路亚ha1li4lu4ya3 !
zhong4 扬声yang2sheng1 赞美zan4mei3 zhu3 ,
yin1 救主jiu4zhu3 降临jiang4lin2 wei4 wang2 .
2
zhong4 扬声yang2sheng1 赞美zan4mei3 zhu3 ,
哈利路亚ha1li4lu4ya3 !
pu3 天下tian1xia4 ren2 jiang1 ting1
天使tian1shi3 歌颂ge1song4 sheng1 ;
zhong4 岛屿dao3yu3 huan1 chang4 ,
哈利路亚ha1li4lu4ya3 !
zhu1 山岳shan1yue4 tong2 声响sheng1xiang3 ying1 ;
zai4 地上di4shang4 信徒xin4tu2
yi4 yao4 chang2 chuan2 jiang3 ,
基督ji1du1 shi4 救主jiu4zhu3
以马内利yi3ma3nei4li4 wang2 .
3
zhong4 扬声yang2sheng1 赞美zan4mei3 zhu3 ,
哈利路亚ha1li4lu4ya3 !
世上shi4shang5 众人zhong4ren2 chang2 wen2
ci3 佳音jia1yin1 传报chuan2bao4 ;
qun2 天使tian1shi3 歌唱ge1chang4 ,
哈利路亚ha1li4lu4ya3 !
zhu3 荣光rong2guang1 man3 tian1 gao1 zhao4 ;
fan2 shen2 de5 xuan3 min2
yao4 ting1 zhu3 命令ming4ling4 ,
dang1 传扬chuan2yang2 耶稣ye1su1
基督ji1du1 尊贵zun1gui4 ming2 .
阿们a4men2