088 无量wu2liang4 荣光rong2guang1 ge1 All Glory Laud and Honor
1
无量wu2liang4 荣光rong2guang1 he2222:huo2 赞美zan4mei3 ,
quan2 gui1 jiu4 shi4 zhi1 jun1 ,
当年dang14nian2 儿童er2tong2 de5 ge1 chun2 ,
和散那he2san4na4 歌声ge1sheng1 zhen4 .
0
无量wu2liang4 荣光rong2guang1 he2222:huo2 赞美zan4mei3 ,
quan2 gui1 jiu4 shi4 zhi1 jun1 ,
当年dang14nian2 儿童er2tong2 de5 ge1 chun2 ,
和散那he2san4na4 歌声ge1sheng1 zhen4 .
2
大卫da4wei4 wang2 jia1 de5 后裔hou4yi4 ,
以色列yi3se4lie4 ren2 君王jun1wang2 ,
feng4 fu4 sheng4 ming2 来世lai2shi4 jie4 ,
dang1 shou4 wan4 zhong4 赞扬zan4yang2 .
3
天使tian1shi3 tian1 jun1 无量wu2liang4 shu3 ,
zai4 tian1 赞美zan4mei3 zhu3 ming2 ,
shou4 zao4 万物wan4wu4 he2222:huo2 万民wan4min2 ,
zai4 de5:di4 高歌gao1ge1 xiang1 ying1 .
4
当初dang1chu1 you3 希伯来xi1bo2lai2 zu2 ,
ying2 zhu3 huan1 bi4:-:fu2 zong1 zhi1 ,
如今ru2jin1 wo3 zhong4 tong2 gong1 xian4
颂赞song4zan4 , 祈祷qi2dao3 , ge1 shi1 .
5
当年dang14nian2 zai4 zhu3 受难shou4nan4 qian2 ,
他们ta1men5 xiang4 zhu3 ge1 shi1 ,
如今ru2jin1 zai4 zhu3 sheng1 天后tian1hou4 ,
我们wo3men5 奉献feng4xian4 xin1 ci2 .
6
慈悲ci2bei1 zhi1 zhu3 ai4 善良shan4liang2 ,
从前cong2qian2 悦纳yue4na4 他们ta1men5 ,
恳求ken3qiu2 如今ru2jin1 ye3 接受jie1shou4
wo3 zhong4 赞美zan4mei3 zhi1 cheng2 .