shen2 gong1 miao4 bi3 ge1
1
ping2 sha1 yi1 pian4 无穷wu2qiong2 ji2 ,
万籁wan4lai4 悄然qiao3ran2 jing4 ji4 ,
luo4 ri4 hong2 xia2 ying4 hai3 kong4 ,
lie4 yan4 翩翩pian1pian1 gui1 qi4 ,
wo3 yuan4 hua1:4:4 shen1 wei4 fei1 鸿hong2 ,
翱翔ao2xiang2 kan4 大地da4di4 ,
zu3 guo2 shan1 he2 无限wu2xian4 hao4:3 ,
jie1 zhu3 shen2 gong1 miao4 bi3 .
2
san1 jiang1 五岳wu3yue4 jie1 zhu3 en1 ,
ping2 chuan1 wo4 ye3 无际wu2ji4 ,
历代li4dai4 辛劳xin1lao2 xue4 he2222:huo2 han4 ,
zhuang1 dian3 更加geng4jia1 瑰丽gui1li4 .
yuan4 wo3 xin4 zhong4 sui2 xian1 zhe2 ,
shi4 shi4 xiang1 cheng2 wu4 ti4 ,
gong4 can1:cen1:shen1:san1 shen2 miao4 造化zao4hua4 ye4 ,
yu3 zhu3 tong2 gong1 tong2 qi4 .
3
努力nu3li4 建设jian4she4 xin1 世界shi4jie4 ,
和平he2ping2 , 仁爱ren2ai4 , 公义gong1yi4 ,
gao1 qing2 十架shi2jia4 zheng4 sheng4 dao4 ,
宣扬xuan1yang2 基督ji1du1 真理zhen1li3 .
jin3 xie2 人民ren2min2 同一tong2yi1 xin1 ,
自立zi4li4 自强zi4qiang4 bu4 xi1 ,
瞩望zhu3wang4 lai2 ri4 gong1 cheng2 shi2 ,
mo4 jian4 xin1 tian1 xin1 de5:di4 .
阿们a4men2