xin1 sui4 chu1 lin2 ge1
1
jiu4 nian2 过去guo4qu4 , xin1 chu1 lin2 ,
si4 shi2 lai2 fu4 , chu2 jiu4 更新geng1xin1 ,
上帝shang4di4 hong2 en1 , yu3 nian2 ju4 jin4 ,
广大guang3da4 yuan1 shen1 .
2
往年wang3nian2 工作gong1zuo4 苟且gou3qie3 yin1 xun2 ,
今年jin1nian2 工作gong1zuo4 bi4 jing4 bi4 qin2 ,
zuo4 zhu3 shi4 gong1 , lai4 主导zhu3dao3 yin3 ,
努力nu3li4 前进qian2jin4 .
3
shen1 ling2 meng2 en1 , 生命sheng1ming4 维新wei2xin1 ,
zhu3 zhi3 完成wan2cheng2 , 天国tian1guo2 降临jiang4lin2 ,
xing2 jiang1 承受cheng2shou4 xin1 tian1 xin1 de5:di4 ,
希望xi1wang4 ri4 xin1 .
阿们a4men2