wo3 lai2 jiu4 zhu3 ge1
1
就是jiu4shi4 这样zhe4yang4 , wu2 shan4 ke3 chen2 ,
dan4 yin1 wo3 主流zhu3liu2 xue4 shen1 en1 ,
you4 yin1 wo3 zhu3 zhao4 wo3 亲近qin1jin4 ,
shang4 zhu3 羔羊gao1yang2 , wo3 lai2 , wo3 lai2 .
2
就是jiu4shi4 这样zhe4yang4 , 不必bu2bi4 等待deng3dai4
自己zi4ji3 xi3 chu2 一点yi2dian3 wei1 zui4 ,
yin1 zhu3 bao3 xue4 neng2 xiao1 wan4 hui4 ,
shang4 zhu3 羔羊gao1yang2 , wo3 lai2 , wo3 lai2 .
3
就是jiu4shi4 这样zhe4yang4 , 心灵xin1ling2 不安bu4an1 ,
多少duo1shao5 冲突chong1tu1 , 多少duo1shao5 yi2 nan2 ,
wo3 xin1 内外nei4wai4 不断bu2duan4 争战zheng1zhan4 ,
shang4 zhu3 羔羊gao1yang2 , wo3 lai2 , wo3 lai2 .
4
就是jiu4shi4 这样zhe4yang4 , zhu3 ken3 收留shou1liu2 ,
欢迎huan1ying2 , xi3 zui4 , 饶恕rao2shu4 , 拯救zheng3jiu4 ,
yin1 zhu3 应许ying1xu3 bi4 neng2 成就cheng2jiu4 ,
shang4 zhu3 羔羊gao1yang2 , wo3 lai2 , wo3 lai2 .
5
就是jiu4shi4 这样zhe4yang4 , shen1 en1 miao4 ai4 ,
打破da3po4 一切yi1qie4 艰难jian1nan2 阻碍zu3ai4 ,
ci3 shen1 shu3:zhu3 zhu3 , 专诚zhuan1cheng2 bu4 xie4 ,
shang4 zhu3 羔羊gao1yang2 , wo3 lai2 , wo3 lai2 .
阿们a4men2