zhu3 ye3 ai4 wo3 ge1
1
就是jiu4shi4 shu4 shang4 zui4 xiao3 飞鸟fei1niao3 ,
zhu3 dou1 时常shi2chang2 看顾kan4gu4 ;
ruo4 zhu3 这样zhe4yang4 爱惜ai4xi1 小鸟xiao3niao3 ,
wo3 zhi1 ta1 ye3 ai4 wo3 .
2
就是jiu4shi4 田间tian2jian1 de5 bai3 he2222:huo2 hua1 ,
zhu3 妆饰zhuang1shi4 ding3 好看hao3kan4 ;
ruo4 zhu3 这样zhe4yang4 爱护ai4hu4 xiao3 hua1 ,
wo3 zhi1 ta1 ye3 ai4 wo3 .
3
zhu3 zao4 世上shi4shang5 各样ge4yang4 hua1 niao3 ,
不论bu4lun4 shi4 da4 shi4 xiao3 ;
ta1 bu4 忘记wang4ji4 suo3 zao4 xiao3 wu4 ,
wo3 zhi1 ta1 ye3 ai4 wo3 .
0
zhu3 ye3 ai4 wo3 , zhu3 ye3 ai4 wo3 ,
wo3 zhi1 ta1 ye3 ai4 wo3 ;
zhu3 既是ji4shi4 那样na4yang4 ai4 xiao3 wu4 ,
wo3 zhi1 ta1 ye3 ai1 wo3 .
阿们a4men2