yuan4 跟随gen1sui2 zhu3 ge1
1
wo3 愿意yuan4yi4 跟随gen1sui2 耶稣ye1su1
zou3 平坦ping2tan3 道路dao4lu4 ,
huo4 zai4 hua1 mu4 茂盛mao4sheng4
qing1 shui3 chang2 liu2 zhi1 chu3/4 ;
ji4 you3 救主jiu4zhu3 zai4 qian2 引导yin3dao3 ,
wo3 yuan4 跟随gen1sui2 zhu3 ,
一路yi1lu4 zou3 dao4 天上tian1shang4 ,
jin3 gen1 zhu3 脚步jiao3bu4 .
2
wo3 愿意yuan4yi4 跟随gen1sui2 耶稣ye1su1
zou3 崎岖qi2qu1 道路dao4lu4 ,
huo4 zao1 feng1 yu3 jiao1 zuo4 ,
hei1 yun2 ba3 lu4 拦阻lan2zu3 ,
ji4 you3 救主jiu4zhu3 zai4 qian2 引导yin3dao3 ,
wo3 yong3 bu4 惊慌jing1huang1 ,
zong3 bu4 惧怕ju4pa4 危险wei1xian3 ,
yin1 you3 zhu3 相助xiang1zhu4 .
3
wo3 愿意yuan4yi4 跟随gen1sui2 耶稣ye1su1
zou3 任何ren4he2 道路dao4lu4 ,
wo3 yuan4 yu3 zhu3 同行tong2hang2:tong2xing2 ,
时常shi2chang2 meng2 zhu3 保护bao3hu4 ;
如今ru2jin1 wo3 suo3 zou3 de5 路程lu4cheng2 ,
zhu3 早已zao3yi3 经过jing1guo4 ,
zhu3 bi4 ling3 wo3 jin4 na4
应许ying1xu3 光明guang1ming2 chu3/4 .
0
跟随gen1sui2 , 跟随gen1sui2 ,
wo3 yuan4 跟随gen1sui2 耶稣ye1su1 ,
无论wu2lun4 wang4:3 he2 地方di4fang5 ,
wo3 yuan4 跟随gen1sui2 zhu3 ;
跟随gen1sui2 , 跟随gen1sui2 ,
wo3 yuan4 跟随gen1sui2 耶稣ye1su1 ,
zhi3:1 wang4 耶稣ye1su1 引导yin3dao3 ,
wo3 yuan4 跟随gen1sui2 zhu3 !
阿们a4men2