wei4 zhu3 zuo4 gong1 ge1
1
wei4 wo3 zhu3 zuo4 sheng4 gong1 ,
心里xin1li5 zhen1 快乐kuai4le4 ,
满心man3xin1 快乐kuai4le4 ,
实在shi2zai4:4:- 快乐kuai4le4 ;
ci3 zhong1:4 平安ping2an1 快乐kuai4le4
口舌kou3she2 nan2 jin4 shuo1 ,
zuo4 sheng4 gong1 zhen1 you3 快乐kuai4le4 .
2
wei4 wo3 zhu3 zuo4 sheng4 gong1 ,
心里xin1li5 zhen1 快乐kuai4le4 ,
满心man3xin1 快乐kuai4le4 ,
实在shi2zai4:4:- 快乐kuai4le4 ;
yuan4 zhu3 使shi3 wo3 zai4 shi4
有力you3li4 duo1 结果jie1guo3 ,
zuo4 sheng4 gong1 zhen1 you3 快乐kuai4le4 .
3
wei4 wo3 zhu3 zuo4 sheng4 gong1 ,
心里xin1li5 zhen1 快乐kuai4le4 ,
满心man3xin1 快乐kuai4le4 ,
实在shi2zai4:4:- 快乐kuai4le4 ;
奉献feng4xian4 一切yi1qie4 所有suo3you3
kao4 耶稣ye1su1 ling3 wo3 ,
zuo4 sheng4 gong1 zhen1 you3 快乐kuai4le4 .
0
wei4 wo3 zhu3 耶稣ye1su1 zuo4 gong1 ,
mei3 shi2 mei3 chu3/4 zuo4 sheng4 gong1 ;
zhu3 赐福ci2fu2 心里xin1li5 you3 平安ping2an1 ,
wo3 jiu4 快乐kuai4le4 zuo4 sheng4 gong1 .
阿们a4men2