心中xin1zhong1 仰望yang3wang4 wen2
wo3 xin1 仰望yang3wang4 zhu3 ,
wo3 xin1 仰望yang3wang4 shang4 zhu3 ,
我们wo3men5 心里xin1li5 ying1
dang1 仰望yang3wang4 shang4 zhu3 ;
我们wo3men5 感谢gan3xie4 zhu3 ,
应当ying1dang1 感谢gan3xie4 shang4 zhu3 ,
我们wo3men5 感谢gan3xie4 zhu3 ,
永远yong3yuan3 感谢gan3xie4 shang4 zhu3 ,
感谢gan3xie4 称颂cheng1song4 zhu3 ,
直到zhi2dao4 永远yong3yuan3 .
阿们a4men2