san1 sheng4 wen2
圣哉sheng4zai1 , 圣哉sheng4zai1 , 圣哉sheng4zai1 ,
天地tian1di4 wan4 jun1 de5 zhu3 !
zhu3 de5 威严wei1yan2 ,
充满chong1man3 天地tian1di4 .
yuan4 荣耀rong2yao4 归与gui1yu3 zhi4 shang4 de5 zhu3 !