荣耀rong2yao4 gui1 zhu3 ming2
1
wo3 来到lai2dao4 zhu3 舍命she3ming4 十架shi2jia4 qian2 ,
哀求ai1qiu2 wo3 zhu3 洗净xi3jing4 wo3 罪愆zui4qian1 ,
zhu3 宝贝bao3bei4 xue4 ba3 wo3 xin1 洗净xi3jing4 ,
荣耀rong2yao4 gui1 zhu3 ming2 .
2
何等he2deng3 奇妙qi2miao4 , zhu3 she4 wo3 罪过zui4guo4 ,
zhu3 ju1 wo3 xin1 zhen1 甜蜜tian2mi4 快乐kuai4le4 ;
十字架shi2zi4jia4 shang4 zhu3 yi3 收留shou1liu2 wo3 ,
荣耀rong2yao4 gui1 zhu3 ming2 .
3
zhu3 bao3 xue4 quan2 neng2 洗净xi3jing4 罪愆zui4qian1 ,
wo3 zui4 xi3 tuo1 xin1 快乐kuai4le4 nan2 yan2 ;
zhu3 拯救zheng3jiu4 wo3 使shi3 wo3 de5:2:dei3 洁净jie2jing4 ,
荣耀rong2yao4 gui1 zhu3 ming2 .
4
bao3 xue4 泉源quan2yuan2 丰富feng1fu4 you4 甘甜gan1tian2 ,
kuai4 lai2 jiu4 zhu3 俯伏fu3fu2 zhu3 jiao3 qian2 ;
tou2 bao3 xue4 quan2 使shi3 ni3 de5:2:dei3 完全wan2quan2 ,
荣耀rong2yao4 gui1 zhu3 ming2 .
0
荣耀rong2yao4 gui1 zhu3 ming2 ,
荣耀rong2yao4 gui1 zhu3 ming2 ,
zhu3 宝贝bao3bei4 xue4 ba3 wo3 xin1 洗净xi3jing4 ,
荣耀rong2yao4 gui1 zhu3 ming2 .