wei4 wo3 受伤shou4shang1
1
wei4 wo3 受伤shou4shang1 , wei4 wo3 受伤shou4shang1 ,
十字架shi2zi4jia4 shang4 耶稣ye1su1 wei4 wo3 受伤shou4shang1 ;
zui4 meng2 赦免she4mian3 wo3 jin1 得着de2zhao2 释放shi4fang4 ,
jie1 yin1 救主jiu4zhu3 耶稣ye1su1 wei4 wo3 受伤shou4shang1 .
2
wei4 wo3 shou4 si3 , wei4 wo3 shou4 si3 ,
十字架shi2zi4jia4 shang4 耶稣ye1su1 wei4 wo3 shou4 si3 ;
yin1 ta1 shou4 si3 wo3 de5:2:dei3 救赎jiu4shu2 福祉fu2zhi3 ,
jie1 yin1 救主jiu4zhu3 耶稣ye1su1 wei4 wo3 shou4 si3 .
3
wei4 wo3 复活fu4huo2 , wei4 wo3 复活fu4huo2 ,
cong2 坟墓fen2mu4 li3 zhu3 yi3 wei4 wo3 复活fu4huo2 ;
死亡si3wang2 du2 gou1 jin1 hou4 不能bu4neng2 hai4 wo3 ,
jie1 yin1 救主jiu4zhu3 耶稣ye1su1 wei4 wo3 复活fu4huo2 .
4
wei4 wo3 zai4 lai2 , wei4 wo3 zai4 lai2 ,
bi4 you3 yi1 tian1 zhu3 yao4 wei4 wo3 zai4 lai2 ;
jian4 zhu3 ci2 yan2 何等he2deng3 喜乐xi3le4 畅快chang4kuai4 ,
满心man3xin1 赞美zan4mei3 zhu3 , ta1 wei4 wo3 zai4 lai2 .