bai1 生命sheng1ming4 bing3
1
qiu2 zhu3 bai1 生命sheng1ming4 bing3 ,
gong4 wo3 需要xu1yao4 ,
正如zheng4ru2 当年dang14nian2 ni3 zai4
hai3 bin1 suo3 xing2 ;
tou4 guo4:4:5 圣经sheng4jing1 字句zi4ju4 ,
de5:2:dei3 jian4 zhu3 mian4 ,
wo3 ling2 安静an1jing4 等候deng3hou4
生命sheng1ming4 zhi1 dao4 .
2
恳求ken3qiu2 jiang1 ni3 真理zhen1li3 ,
xiang4 wo3 印证yin4zheng4 ,
正如zheng4ru2 当年dang14nian2 zhu4 bing3
zai4 加利利jia1li4li4 ;
救主jiu4zhu3 jie3 wo3 束缚shu4fu42 ,
chu2 wo3 捆锁kun3suo3 ,
wo3 shu3:zhu3 wo3 zhu3 基督ji1du1 ,
平安ping2an1 zhi1 yuan2 .
3
ni3 shi4 生命sheng1ming4 zhi1 liang2 ,
ci4 wo3 力量li4liang5 ,
sheng4 yan2 就是jiu4shi4 真理zhen1li3 ,
ba3 wo3 拯救zheng3jiu4 ;
wo3 yuan4 yu3 zhu3 tong2 huo2 ,
zai4 de5:di4 ruo4 tian1 ,
jiao1:4:4 wo3 爱慕ai4mu4 真理zhen1li3 ,
yin1 ni3 shi4 ai4 .
4
qiu2 zhu3 差遣chai1qian3 圣灵sheng4ling2 ,
感化gan3hua4 wo3 xin1 ,
kai1 wo3 心灵xin1ling2 眼睛yan3jing5 ,
使shi3 wo3 de5:2:dei3 jian4 ;
sheng4 shu1 xiang4 wo3 显示xian3shi4
奇妙qi2miao4 真理zhen1li3 ,
圣经sheng4jing1 li3 wo3 de5:2:dei3 jian4
救主jiu4zhu3 基督ji1du1 .