宝贵bao3gui4 圣经sheng4jing1
1
何等he2deng3 宝贵bao3gui4 , shen2 sheng4 圣经sheng4jing1 ,
圣灵sheng4ling2 默示mo4shi4 xie3 cheng2 !
箴言zhen1yan2 训诲xun4hui4 , ru2 deng1 照明zhao4ming2 ,
dao3 wo3 zou3 xiang4 天庭tian1ting2 .
2
wo3 xin1 忧愁you1chou2 , xing2 guo4:4:5 lei4 gu3 ,
圣经sheng4jing1 使shi3 wo3 鼓舞gu3wu3 ;
gei3 wo3 生命sheng1ming4 , 喜乐xi3le4 , 光明guang1ming2 ,
xiao1 wo3 恐惧kong3ju4 , you1 jing1 .
3
人生ren2sheng1 ru2 ye4 , 圣经sheng4jing1 ru2 guang1 ,
zhao4 wo3 zou3 向前xiang4qian2 fang1 ;
直到zhi2dao4 wo3 jian4 永恒yong3heng2 zhi1 ri4 ,
更加geng4jia1 皎洁jiao3jie2 明亮ming2liang4 .