zui4 sui1 xian3 ru2 朱红zhu1hong2
1
你的ni3de5 zui4 xian3 ru2 朱红zhu1hong2 ,
zhu3 bi4 使shi3 洁白jie2bai2 ru2 xue3 ,
你的ni3de5 zui4 xian3 ru2 朱红zhu1hong2 ,
zhu3 bi4 使shi3 洁白jie2bai2 ru2 xue3 ,
你的ni3de5 zui4 sui1 hong2 ru2 丹颜dan1yan2 ,
bi4 bai2 ru2 羊毛yang2mao2 ,
你的ni3de5 zui4 xian3 ru2 朱红zhu1hong2 ,
你的ni3de5 zui4 xian3 ru2 朱红zhu1hong2 ,
zhu3 bi4 使shi3 洁白jie2bai2 ru2 xue3 ,
zhu3 bi4 使shi3 洁白jie2bai2 ru2 xue3 .
2
qing3 ting1 zhu3 慈爱ci2ai4 呼声hu1sheng1 ,
kuai4 回转hui2zhuan3 归向gui1xiang4 zhen1 shen2 ,
qing3 ting1 zhu3 慈爱ci2ai4 呼声hu1sheng1 ,
kuai4 回转hui2zhuan3 归向gui1xiang4 zhen1 shen2 ,
zhu3 you3 极大ji2da4 de5 怜悯lian2min3
yu3 奇妙qi2miao4 de5 ai4 ,
qing3 ting1 zhu3 慈爱ci2ai4 呼声hu1sheng1 ,
qing3 ting1 zhu3 慈爱ci2ai4 呼声hu1sheng1 ,
kuai4 回转hui2zhuan3 归向gui1xiang4 zhen1 shen2 ,
kuai4 回转hui2zhuan3 归向gui1xiang4 zhen1 shen2 .
3
你的ni3de5 zui4 ta1 ken3 赦免she4mian3 ,
cong2 jin1 hou4 yong3 bu4 记念ji4nian4 ,
你的ni3de5 zui4 ta1 ken3 赦免she4mian3 ,
cong2 jin1 hou4 yong3 bu4 记念ji4nian4 ,
你的ni3de5 shen2 yi3 明确ming2que4 晓谕xiao3yu4 :
" ni3 dang1 仰望yang3wang4 wo3 . "
你的ni3de5 zui4 ta1 ken3 赦免she4mian3 ,
你的ni3de5 zui4 ta1 ken3 赦免she4mian3 ,
cong2 jin1 hou4 yong3 bu4 记念ji4nian4 ,
cong2 jin1 hou4 yong3 bu4 记念ji4nian4 .