耶稣ye1su1 奇妙qi2miao4 de5 救恩jiu4en1
1
耶稣ye1su1 奇妙qi2miao4 de5 救恩jiu4en1 ,
超过chao1guo4 wo3 zhong4 过犯guo4fan4 ,
wo3 口舌kou3she2 zen3 neng2 述说shu4shuo1 ,
geng4:1 jiang1 cong2 he2 颂赞song4zan4 ,
ta1 chu2 wo3 zui4 担忧dan1you1 chou2 ,
使shi3 wo3 心灵xin1ling2 自由zi4you2 ,
耶稣ye1su1 奇妙qi2miao4 de5 救恩jiu4en1
使shi3 wo3 de5:2:dei3 拯救zheng3jiu4 .
2
耶稣ye1su1 奇妙qi2miao4 de5 救恩jiu4en1 ,
临到lin2dao4 失丧shi1sang4 zhi1 ren2 ,
ji2 救恩jiu4en1 wo3 de5:2:dei3 赦免she4mian3 ,
bing4 使shi3 wo3 de5:2:dei3 完全wan2quan2 ,
zhu3 wei4 wo3 解脱jie3tuo1 捆绑kun3bang3 ,
使shi3 wo3 得着de2zhao2 释放shi4fang4 ,
耶稣ye1su1 奇妙qi2miao4 de5 救恩jiu4en1
使shi3 wo3 de5:2:dei3 拯救zheng3jiu4 .
3
耶稣ye1su1 奇妙qi2miao4 de5 救恩jiu4en1 ,
lin2 ji2 zui4 da4 罪人zui4ren2 ,
ji2 zhu3 感化gan3hua4 de5 da4 neng2 ,
使shi3 成为cheng2wei2 zhu3 子民zi3min2 ,
meng2 zhu3 ci4 平安ping2an1 满足man3zu1 ,
de5:2:dei3 xiang3 天堂tian1tang2 yong3 fu2 ,
耶稣ye1su1 奇妙qi2miao4 de5 救恩jiu4en1
使shi3 wo3 de5:2:dei3 拯救zheng3jiu4 .
0
zhu3 耶稣ye1su1 奇妙qi2miao4
无比wu2bi3 奇妙qi2miao4
无比wu2bi3 de5 救恩jiu4en1 ,
shen1 guo4:4:5 波浪bo1lang4 gun3 gun3 de5 海洋hai3yang2 ,
gun3 gun3 海洋hai3yang2 ;
奇妙qi2miao4 救恩jiu4en1 足够zu2gou4 wo3 需用xu1yong4 ,
足够zu2gou4 wo3 需用xu1yong4 ,
kuo4 guo4:4:5 wo3 一生yi4sheng1 suo3 xing2 de5 过犯guo4fan4 ,
大过da4guo2 wo3 一切yi1qie4 zui4 wu1 羞耻xiu1chi3 ,
wo3 yao4 称扬cheng1yang2 zhu3 sheng4 ming2 ,
wo3 yao4 赞美zan4mei3 zhu3 sheng4 ming2 .
zhu3 耶稣ye1su1 奇妙qi2miao4 无比wu2bi3 de5 救恩jiu4en1 ,
shen1 guo4:4:5 波浪bo1lang4 gun3 gun3 海洋hai3yang2 ,
gao1 guo4:4:5 zui4 高山gao1shan1 ling3 ,
mei3 ru2 闪耀shan3yao4 泉源quan2yuan2 ,
奇妙qi2miao4 救恩jiu4en1 足够zu2gou4 wo3 需用xu1yong4 ,
一切yi1qie4 过犯guo4fan4 , zui4 wu1 羞耻xiu1chi3 ,
wo3 yao4 称扬cheng1yang2 zhu3 sheng4 ming2 ,
wo3 yao4 赞美zan4mei3 zhu3 sheng4 ming2 .