劳苦lao2ku3 zhe3 de5:2:dei3 平安ping2an1
1
" fan2 劳苦lao2ku3 zhe3 lai2 jiu4 wo3 ,
wo3 bi4 ci4 ni3 安息an1xi1 . "
救主jiu4zhu3 耶稣ye1su1 de5 en1 yan2 ,
进入jin4ru4 痛苦tong4ku3 心里xin1li5 ;
zhu3 yan2 使shi3 ni3 de5:2:dei3 tian1 fu2 ,
赦免she4mian3 , 恩惠en1hui4 , 平安ping2an1 ,
you4 ci4 ni3 永远yong3yuan3 喜乐xi3le4 ,
慈爱ci2ai4 yong3 bu4 止息zhi3xi1 .
2
" fan2 pi2 ruo4 zhe3 lai2 jiu4 wo3 ,
wo3 bi4 ci4 ni3 生命sheng1ming4 . "
救主jiu4zhu3 耶稣ye1su1 de5 en1 yan2 ,
使shi3 wo3 争战zheng1zhan4 得胜de2sheng4 ,
仇敌chou2di2 sui1 wan2 jiang4:qiang2:3 凶猛xiong1meng3 ,
战争zhan4zheng1 ji1 lie4 jiu3 zhang333:chang22 ,
dan4 zhu3 ci4 da4 neng2 wei1 li4 ,
bi3 jiang4:qiang2:3 di2 geng4:1 刚强gang1qiang2 .
3
" shei2 yuan4 dao4 wo3 这里zhe4li3 lai2 ,
wo3 zong3 不会bu2hui4 撇弃pie1qi4 . "
耶稣ye1su1 yue4 er3 de5 声音sheng1yin1 ,
使shi3 wo3 确信que4xin4 bu4 yi2 ;
ni3 hu1 zhao4 wo3 zhe4 罪人zui4ren2 ,
sui1 wo3 bu4 pei4 接受jie1shou4 ,
yin1 ni3 you3 无限wu2xian4 慈爱ci2ai4 ,
zhao4 wo3 lai2 qin1 jiu4 ni3 .