仰望yang3wang4 zhen1 shen2 羔羊gao1yang2
1
ni3 xin1 ruo4 渴望ke3wang4
cong2 zui4 zhong1:4 释放shi4fang4 ,
仰望yang3wang4 zhen1 shen2 羔羊gao1yang2 !
ta1 wei4 救赎jiu4shu2 ni3 ,
si3 zai4 十架shi2jia4 shang4 ,
仰望yang3wang4 zhen1 shen2 羔羊gao1yang2 .
2
dang1 撒但sa1dan4 shi4 you4 ,
恐惧kong3ju4 , 疑虑yi2luu4 duo1 ,
仰望yang3wang4 zhen1 shen2 羔羊gao1yang2 !
kao4 lai4 zhu3 力量li4liang5 ,
ni3 bi4 neng2 胜过sheng4guo4 ,
仰望yang3wang4 zhen1 shen2 羔羊gao1yang2 .
3
ni3 是否shi4fou3 困倦kun4juan4 ,
lu4 崎岖qi2qu1 you4 zhang333:chang22 ?
仰望yang3wang4 zhen1 shen2 羔羊gao1yang2 !
ta1 yi3 ai4 激励ji4li4 ,
使shi3 ni3 xin1 歌唱ge1chang4 ,
仰望yang3wang4 zhen1 shen2 羔羊gao1yang2 !
4
黑影hei1ying3 zhe1 qian2 lu4
ni3 不用bu2yong4 恐慌kong3huang1 ,
仰望yang3wang4 zhen1 shen2 羔羊gao1yang2 !
不论bu4lun4 bei1 huo4 xi3 ,
ta1 shi4 ni3 一切yi1qie4 ,
仰望yang3wang4 zhen1 shen2 羔羊gao1yang2 .
0
仰望yang3wang4 zhen1 shen2 羔羊gao1yang2 , ( 羔羊gao1yang2 , )
仰望yang3wang4 zhen1 shen2 羔羊gao1yang2 , ( 羔羊gao1yang2 , )
chu2 耶稣ye1su1 以外yi3wai4 ,
wu2 bie2 fa3 拯救zheng3jiu4 ,
仰望yang3wang4 zhen1 shen2 羔羊gao1yang2 .