nian4 zhu3 ai4
1
zhen1 zhen1 you3 fu2 甜蜜tian2mi4 shi2 guang1 ,
wo3 jin1 zhan4 zhu3 十架shi2jia4 qian2 ,
kao4 wei4 wo3 zui4 舍身she3shen1 良友liang2you3 ,
de5:2:dei3 健康jian4kang1 , 生命sheng1ming4 , 平安ping2an1 .
2
十字架shi2zi4jia4 qian2 仰望yang3wang4 sheng4 gao1 ,
获得huo4de2 shu3:zhu3 tian1 da4 盼望pan4wang4 ;
duo1 meng2 怜爱lian2ai4 , duo1 meng2 饶恕rao2shu4 ,
wo3 xin1 yong3 chu1 zan4 song4 sheng1 .
3
wo3 yuan4 时刻shi2ke4 想念xiang3nian4 zhu3 ai4 ,
si1 zhu3 , wang4 zhu3 yong3 bu4 yu2 ,
zhi2 zhi4 zu2 chang2 全备quan2bei4 救恩jiu4en1 ,
mian4 du3 wo3 zhu3 da4 荣光rong2guang1 .
4
wo3 jin1 跪拜gui4bai4 ti3 nian4 zhu3 chou2 ,
ta1 受苦shou4ku3 wo3 de5:2:dei3 平安ping2an1 ;
慈悲ci2bei1 救主jiu4zhu3 恳求ken3qiu2 chui2 lian2 ,
使shi3 wo3 xin1 zi1 zhang333:chang22 zhu3 ai4 .