qian2 shou3 zhu3 can1
1
我们wo3men5 gui4 zai4 zhu3 面前mian4qian2 tong2 bai1 bing3 ,
我们wo3men5 gui4 zai4 zhu3 面前mian4qian2 tong2 bai1 bing3 ,
2
我们wo3men5 gui4 zai4 zhu3 面前mian4qian2 he1 zhu3 bei1 ,
我们wo3men5 gui4 zai4 zhu3 面前mian4qian2 he1 zhu3 bei1 ,
0
dang1 我们wo3men5 shuang1 xi1 跪下gui4xia4 ,
举目ju3mu4 仰望yang3wang4 zhu3 光辉guang1hui1 ,
shang4 zhu3 a4 , qiu2 怜悯lian2min3 wo3 .
3
我们wo3men5 gui4 zai4 zhu3 面前mian4qian2 赞美zan4mei3 shen2 ,
我们wo3men5 gui4 zai4 zhu3 面前mian4qian2 赞美zan4mei3 shen2 ,
0
dang1 wo3 shuang1 xi1 跪下gui4xia4 ,
举目ju3mu4 仰望yang3wang4 zhu3 光辉guang1hui1 ,
shang4 zhu3 a4 , qiu2 怜悯lian2min3 wo3 .