复兴fu4xing1 zhu3 gong1
1
qiu2 zhu3 复兴fu4xing1 sheng4 gong1 ,
jiang1 ni3 权能quan2neng2 显明xian3ming2 ,
恳求ken3qiu2 降临jiang4lin2 教会jiao4hui4 当中dang1zhong1 ,
wei4 zui4 po4 sui4 伤痛shang1tong4 .
2
qiu2 zhu3 复兴fu4xing1 sheng4 gong1 ,
激发ji1fa1 mei3 yi1 ke1 xin1 ,
yi3 五旬节wu3xun2jie2 圣灵sheng4ling2 zhi1 huo3 ,
dian3 ran2 各人ge4ren2 热忱re4chen2 .
3
qiu2 zhu3 复兴fu4xing1 sheng4 gong1 ,
qiu2 ci4 喜乐xi3le4 ying2 ying2 ,
yuan4 zhu3 热爱re4ai4 充满chong1man3 心中xin1zhong1 ,
杂质za2zhi4 jin4 bei4 xiao1 rong2 .
4
qiu2 zhu3 复兴fu4xing1 sheng4 gong1 ,
使shi3 ni3 zhong4 pu1:2 坚强jian2qiang2 ,
痛悔tong4hui3 罪过zui4guo4 殷勤yin1qin2 事奉shi4feng4 ,
好象hao3xiang4 古时gu3shi2 一样yi2yang4 .
5
qiu2 zhu3 复兴fu4xing1 sheng4 gong1 ,
使shi3 ni3 应许ying1xu3 de5:2:dei3 cheng2 ,
yuan4 zhu3 基督ji1du1 得着de2zhao2 荣耀rong2yao4 ,
成就cheng2jiu4 伟大wei3da4 shi4 gong1 .
0
qiu2 zhu3 复兴fu4xing1 sheng4 gong1 ,
qiu2 zhu3 chui2 ting1 祈求qi2qiu2 ,
qiu2 zhu3 ci4 xia4 圣灵sheng4ling2 da4 neng2 ,
使shi3 ren2 de5:2:dei3 meng2 拯救zheng3jiu4 .