en1 yu3 da4 jiang4
1
zhu3 bi4 赐福ci2fu2 ru2 jiang4 大雨da4yu3 ,
zhe4 shi4 shen2 慈爱ci2ai4 应许ying1xu3 ;
fen4 xing1:4 时刻shi2ke4 必要bi4yao4 来到lai2dao4 ,
救主jiu4zhu3 you2 天上tian1shang4 赐予ci4yu3 .
2
zhu3 bi4 赐福ci2fu2 ru2 jiang4 大雨da4yu3 ,
教会jiao4hui4 you4 de5:2:dei3 da4 复兴fu4xing1 ,
高山gao1shan1 di1 gu3 得着de2zhao2 滋润zi1run4 ,
各处ge4chu4 dou1 wen2 en1 yu3 sheng1 .
3
zhu3 bi4 赐福ci2fu2 ru2 jiang4 大雨da4yu3 ,
qiu2 zhu3 kuai4 jiang4 zhe4 en1 yu3 ,
使shi3 我们wo3men5 得着de2zhao2 da4 fen4 xing1:4 ,
yuan4 kuai4 成就cheng2jiu4 ni3 应许ying1xu3 .
4
zhu3 bi4 赐福ci2fu2 ru2 jiang4 大雨da4yu3 ,
恳求ken3qiu2 ci3 ke4 zi4 tian1 qing1 ,
jin1 jiang1 wo3 zui4 jin4 dou1 承认cheng2ren4 ,
专心zhuan1xin1 求告qiu2gao4 zhu3 sheng4 ming2 .
0
en1 yu3 , da4 en1 yu3 ,
qiu2 zhu3 jiang4 xia4 da4 en1 yu3 ;
慈悲ci2bei1 yu3 dian3 sui1 yi3 jiang4 xia4 ,
huan2:hai2 渴望ke3wang4 geng4:1 da4 en1 yu3 .