zhu3 shi4 磐石pan2shi2
1
zhu3 shi4 磐石pan2shi2 rong2 wo3 藏躲cang2duo3 ,
暴风bao4feng1 yu3 zhong1:4 zhi1 避难所bi4nan4suo3 ;
灾祸zai1huo4 来临lai2lin2 wo3 de5:2:dei3 稳妥wen3tuo3 ,
暴风bao4feng1 yu3 zhong1:4 zhi1 避难所bi4nan4suo3 .
2
日间ri4jian1 zhe1 yin1 , 夜间ye4jian1 保护bao3hu4 ,
暴风bao4feng1 yu3 zhong1:4 zhi1 避难所bi4nan4suo3 ;
wu2 shi4 ke3 jing1 , wu2 di2 ke3 bu4 ,
暴风bao4feng1 yu3 zhong1:4 zhi1 避难所bi4nan4suo3 .
3
jing1 tao1 hai4 lang4 sui1 环绕huan2rao3 wo3 ,
暴风bao4feng1 yu3 zhong1:4 zhi1 避难所bi4nan4suo3 ;
wo3 yong3 bu4 li2 zhe4 安稳an1wen3 suo3 ,
暴风bao4feng1 yu3 zhong1:4 zhi1 避难所bi4nan4suo3 .
4
shen2 sheng4 磐石pan2shi2 rong2 wo3 藏身cang2shen1 ,
暴风bao4feng1 yu3 zhong1:4 zhi1 避难所bi4nan4suo3 ;
时刻shi2ke4 扶助fu2zhu4 , 永远yong3yuan3 亲近qin1jin4 ,
暴风bao4feng1 yu3 zhong1:4 zhi1 避难所bi4nan4suo3 .
0
zhu3 耶稣ye1su1 shi4 磐石pan2shi2 ,
我的wo3de5 避难所bi4nan4suo3 ,
ru2 沙漠sha1mo4 de5:di4 ,
you3 yin1 liang2:4 suo3 ;
zhu3 耶稣ye1su1 shi4 磐石pan2shi2 ,
我的wo3de5 避难所bi4nan4suo3 ,
暴风bao4feng1 yu3 zhong1:4 zhi1 避难所bi4nan4suo3 .