wo3 zhen1 快乐kuai4le4
1
wo3 zhen1 快乐kuai4le4 , 原因yuan2yin1 就是jiu4shi4 这样zhe4yang4 ,
耶稣ye1su1 yi3 jiang1 wo3 重担zhong4dan4 chu2 kai1 ;
wo3 jin1 歌唱ge1chang4 , 天天tian1tian1 dou1 歌唱ge1chang4 ,
耶稣ye1su1 yi3 jiang1 wo3 重担zhong4dan4 chu2 kai1 .
qian2 wo3 xin1 bei4 罪恶zui4e4 重担zhong4dan4 suo3 压伤ya1shang1 ,
耶稣ye1su1 除去chu2qu4 wo3 重担zhong4dan4 ci4 wo3 平安ping2an1 ;
wo3 jin1 快乐kuai4le4 , 原因yuan2yin1 就是jiu4shi4 这样zhe4yang4 ,
耶稣ye1su1 yi3 jiang1 wo3 重担zhong4dan4 chu2 kai1 .