哈利路亚ha1li4lu4ya3 , wo3 zhen1 快乐kuai4le4
哈利路亚ha1li4lu4ya3 , 哈利路亚ha1li4lu4ya3 ,
wo3 zhen1 快乐kuai4le4 自我zi4wo3 开始kai1shi3 ben1 tian1 cheng2 ;
前途qian2tu2 光明guang1ming2 , zui4 dan1 chu2 qing1 ,
zhu3 de5 慈爱ci2ai4 yong3 yi4 yong3 yi4 wo3 心灵xin1ling2 .