wei2 zhu3 使shi3 wo3 满足man3zu1
0
惟独wei2du2 耶稣ye1su1 , 惟独wei2du2 耶稣ye1su1 ,
惟独wei2du2 ta1 使shi3 wo3 满足man3zu1 ;
yin1 wo3 知道zhi1dao5 ta1 yu3 wo3 tong2 zai4 ,
一切yi1qie4 重担zhong4dan4 cheng2 祝福zhu4fu2 .