坚定jian1ding4 相信xiang1xin4
1
有时you3shi2 黑影hei1ying3 lai2 遮掩zhe1yan3 ,
nong2 wu4 yin3 bi4 qian2 lu4 ;
有时you3shi2 hei1 yun2 zeng1 wu2 ji3 ,
白昼bai2zhou4 jing4 yi4 si4 mu4 .
dang1 记得ji4de5 我们wo3men5 天父tian1fu4 ,
ta1 bi4 hu4 you4 引导yin3dao3 ;
shen2 reng2 ai4 他的ta1de5 儿女er2nuu3 ,
ta1 chui2 ting1 祷告dao3gao4 .
2
有时you3shi2 道路dao4lu4 shen4 荒凉huang1liang2 ,
孤单gu1dan3 du2 xing2 qi1 ku3 ;
yi3 忘记wang4ji4 慈悲ci2bei1 天父tian1fu4 ,
ta1 bi4 保守bao3shou3 看顾kan4gu4 .
多少duo1shao5 忧伤you1shang1 冤枉yuan1wang5 shou4 ,
dou1 yin1 信心xin4xin1 缺少que1shao3 ;
shen2 reng2 ai4 他的ta1de5 儿女er2nuu3 ,
ta1 chui2 ting1 祷告dao3gao4 .
3
ni3 ruo4 愁苦chou2ku3 ya1 xin1 tou2 ,
;
lu4 tu2 zong4 崎岖qi2qu1 nan2 zou3 ,
.
ta1 恩典en1dian3 bi4 gou4 yong4 ,
;
shen2 reng2 ai4 他的ta1de5 儿女er2nuu3 ,
ta1 chui2 ting1 祷告dao3gao4 .

0
坚定jian1ding4 de5 相信xiang1xin4 ,
shen2 chui2 ting1 祷告dao3gao4 ;
坚定jian1ding4 de5 相信xiang1xin4 ,
不要bu2yao4 失望shi1wang4 ;
ni3 担子dan4zi5 虽然sui1ran2 ji2 zhong4:-:chong2 ,
愁苦chou2ku3 you4 ya1 xin1 tou2 ,
shen2 仍然reng2ran2 看顾kan4gu4 引导yin3dao3 ,
ta1 chui2 ting1 祷告dao3gao4 .