zhu3 , wo3 yuan4 忠心zhong1xin1 yu2 ni3
1
zhu3 , wo3 yuan4 忠心zhong1xin1 yu2 ni3 ,
ci4 wo3 能力neng2li4 , ci4 wo3 能力neng2li4 ,
zhu3 , wo3 yuan4 yu2 ni3 同行tong2hang2:tong2xing2 ,
时刻shi2ke4 bu4 xi1 , 时刻shi2ke4 bu4 xi1 .
2
zhu3 , ci4 ni3 火热huo3re4 de5 xin1 ,
zhu4 wo3 xin1 nei4 , zhu4 wo3 xin1 nei4 ,
ci4 wo3 ni3 善良shan4liang2 性情xing4qing2 ,
脱离tuo1li2 zhu1 zui4 , 脱离tuo1li2 zhu1 zui4 .
3
wo3 mei3 ri4 yao4 如此ru2ci3 xing2 ,
ni3 yi4 bi4 zun1 , ni3 yi4 bi4 zun1 ,
惟独wei2du2 耶稣ye1su1 , 惟有wei2you3 ni3 ,
充满chong1man3 wo3 xin1 , 充满chong1man3 wo3 xin1 .
0
wo3 yuan4 gen1 ni3 jiao3 zong1 xing2 ,
zun1 ni3 命令ming4ling4 , zun1 ni3 命令ming4ling4 ;
道路dao4lu4 shang4 ruo4 yu4 荆棘jing1ji2 ,
dao3 wo3 qian2 xing2 , qian2 xing2 .