跟随gen1sui2 耶稣ye1su1
1
wo3 听见ting1jian5 救主jiu4zhu3 de5 hu1 zhao4 ,(3x)
" bei1:bei4 ni3 十架shi2jia4 gen1 wo3 xing2 一路yi1lu4 . "
2
bi4 sui2 zhu3 dao4 客西马尼ke4xi1ma3ni2 ,(3x)
wo3 bi4 sui2 zhu3 , sui2 zhu3 xing2 一路yi1lu4 .
3
zhu3 bi4 ci4 wo3 恩典en1dian3 光荣guang1rong2 ,(3x)
zhu3 bi4 tong2 wo3 , tong2 wo3 xing2 一路yi1lu4 .
0
zhu3 ling3 wo3 he2 wang4:3 bi4 跟随gen1sui2 ,(3x)
wo3 bi4 sui2 zhu3 , sui2 zhu3 xing2 一路yi1lu4 .