wo3 时刻shi2ke4 需要xu1yao4 ni3
1
wo3 时刻shi2ke4 需要xu1yao4 ni3 ,
亲爱qin1ai4 en1 zhu3 ,
wu2 ren2 si4 ni3 rou2 sheng1 ,
使shi3 wo3 an1 shu1 .
2
wo3 时刻shi2ke4 需要xu1yao4 ni3 ,
yu3 wo3 相近xiang1jin4 ,
dang1 ni3 临近lin2jin4 wo3 pang2 ,
试探shi4tan5 nan2 qin1 .
3
wo3 时刻shi2ke4 需要xu1yao4 ni3 ,
huo4 le4:4:4:yue4 huo4 ku3 ,
ruo4 ni3 bu4 lai2 tong2 zhu4 ,
一生yi4sheng1 虚度xu1du4 .
4
wo3 时刻shi2ke4 需要xu1yao4 ni3 ,
zhi4 sheng4 fu4 shen2 ,
使shi3 wo3 完全wan2quan2 shu3:zhu3 ni3 ,
zuo4 ni3 子民zi3min2 .
0
wo3 需要xu1yao4 ni3 , 需要xu1yao4 ni3 ,
mei3 shi2 mei3 ke4 需要xu1yao4 ni3 !
qiu2 zhu3 现在xian4zai4 shi1 恩惠en1hui4 ,
wo3 lai2 jiu4 ni3 .