奇妙qi2miao4 de5 拯救zheng3jiu4
0
何等he2deng3 de5 奇妙qi2miao4 ,
耶稣ye1su1 zhao3 dao4 wo3 ,
qian2 zai4 黑暗hei1an4 li3 ,
wu2 ban4 dian3 光明guang1ming2 ;
何等he2deng3 de5 奇妙qi2miao4 ,
zhu3 da4 膀臂bang3bi4 扶持fu2chi2 wo3 ,
奇妙qi2miao4 zhong1:4 de5 奇妙qi2miao4 ,
jiu4 zhe4 拯救zheng3jiu4 wo3 .