kao4 zhu3 膀臂bang3bi4
1
何等he2deng3 de5 深交shen1jiao1 ,
何等he2deng3 de5 欢喜huan1xi3 ,
倚靠yi3kao4 zhu3 耶稣ye1su1 永远yong3yuan3 膀臂bang3bi4 ,
何等he2deng3 de5 平安ping2an1 ,
何等he2deng3 de5 福气fu2qi5 ,
倚靠yi3kao4 zhu3 耶稣ye1su1 永远yong3yuan3 膀臂bang3bi4 .
2
何等he2deng3 de5 甜美tian2mei3 ,
行走xing2zou3 zhe4 tian1 lu4 ,
倚靠yi3kao4 zhu3 耶稣ye1su1 永远yong3yuan3 膀臂bang3bi4 ,
何等he2deng3 da4 荣光rong2guang1 ,
照亮zhao4liang4 wo3 旅途luu3tu2 ,
倚靠yi3kao4 zhu3 耶稣ye1su1 永远yong3yuan3 膀臂bang3bi4 .
3
wo3 he2 yong4 畏惧wei4ju4 ,
wo3 he2 yong4 惊慌jing1huang1 ,
倚靠yi3kao4 zhu3 耶稣ye1su1 永远yong3yuan3 膀臂bang3bi4 ,
zhu3 zai4 wo3 shen1 pang2 ,
wo3 man3 you3 平安ping2an1 ,
倚靠yi3kao4 zhu3 耶稣ye1su1 永远yong3yuan3 膀臂bang3bi4 .
0
倚靠yi3kao4 , 倚靠yi3kao4 ,
平安ping2an1 稳妥wen3tuo3 , 恐惧kong3ju4 平息ping2xi1 ,
倚靠yi3kao4 , 倚靠yi3kao4 ,
倚靠yi3kao4 zhu3 耶稣ye1su1 永远yong3yuan3 膀臂bang3bi4 .
倚靠yi3kao4 zhu3 耶稣ye1su1 , (4x)