dou1 gui1 耶稣ye1su1
1
dou1 gui1 耶稣ye1su1 , dou1 gui1 耶稣ye1su1 ,
wo3 yuan4 quan2 shen1 dou1 gui1 zhu3 ,
yuan4 wo3 言语yan2yu3 , 行为xing2wei2 , 意念yi4nian4 ,
zhong1 sheng1 岁月sui4yue4 dou1 gui1 zhu3 .
2
yuan4 wo3 shuang1 shou3 wei4 zhu3 zuo4 gong1 ,
yuan4 wo3 shuang1 zu2 gen1 zhu3 xing2 ,
yuan4 wo3 shuang1 mu4 zhi3:1 jian4 耶稣ye1su1 ,
yuan4 wo3 口舌kou3she2 song4 zhu3 ming2 .
3
自我zi4wo3 眼睛yan3jing5 认定ren4ding4 耶稣ye1su1 ,
世界shi4jie4 一切yi1qie4 yi3 wu2 du3 ,
仰望yang3wang4 xi4 gua4 十架shi2jia4 en1 zhu3 ,
ta1 yi3 充满chong1man3 wo3 眼目yan3mu4 .
4
何等he2deng3 chao1 qi2 , 何等he2deng3 奥秘ao4mi4 ,
荣耀rong2yao4 zhu3 wan4 wang2 zhi1 wang2 ,
wo3 jing4 meng2 ta1 怜悯lian2min3 宠爱chong3ai4 ,
zai4 ta1 yi4 xia4 xiang3 ping2 kang1 .
0
dou1 gui1 耶稣ye1su1 , dou1 gui1 耶稣ye1su1 ,
dou1 gui1 耶稣ye1su1 wo3 救主jiu4zhu3 ,
dou1 gui1 耶稣ye1su1 , dou1 gui1 耶稣ye1su1 ,
dou1 gui1 耶稣ye1su1 wo3 救主jiu4zhu3 .