殷勤yin1qin2 zuo4 gong1
1
lai2 zuo4 gong1 ! lai2 zuo4 gong1 !
作主zuo4zhu3 pu1:2 yao4 尽忠jin4zhong1 ,
yao4 zun1 xun2 zhu3 路径lu4jing4 ,
yao4 跟随gen1sui2 zhu3 jiao3 zong1 ;
zhu3 xun4 yan2 run4 心灵xin1ling2 ,
wo3 力量li4liang5 de5:2:dei3 jia1 zeng1 ,
yao4 殷勤yin1qin2 作主zuo4zhu3 gong1 ,
yao4 尽力jin4li4 guan4 始终shi3zhong1 .
2
lai2 zuo4 gong1 ! lai2 zuo4 gong1 !
使shi3 ji1 zhe3 de5:2:dei3 饱足bao3zu2 ,
ling3 juan4 zhe3 dao4 huo2 quan2 ,
jie3 干渴gan1ke3 meng2 en1 fu2 ;
十字架shi2zi4jia4 wei4 qi2 hao4 ,
永远yong3yuan3 shi4 wo3 荣耀rong2yao4 ,
xiang4 人人ren2ren2 su4 宣告xuan1gao4 :
" ke3 白白bai2bai2 meng2 en1 zhao4 . "
3
lai2 zuo4 gong1 ! lai2 zuo4 gong1 !
mei3 个人ge4ren2 yao4 投入tou2ru4 ,
魔鬼mo2gui3 quan2 , 黑暗hei1an4 shi4 ,
bu4 多时duo1shi2 yao4 倾覆qing1fu4 ;
使shi3 wan4 ren2 zun1 zhu3 ming2 ,
使shi3 罪人zui4ren2 归向gui1xiang4 shen2 ,
kuai4 高声gao1sheng1 chuan2 佳音jia1yin1 :
" 人人ren2ren2 lai2 de5:2:dei3 救恩jiu4en1 . "
4
lai2 zuo4 gong1 ! lai2 zuo4 gong1 !
zhu3 能力neng2li4 cai2 ke3 kao4 ,
gong1 完毕wan2bi4 ling3 奖赏jiang3shang3 ,
dai4 华冠hua1guan1 穿chuan1 yi4 pao2 ;
fan2 忠心zhong1xin1 到底dao4di3 zhe3 ,
bi4 zai4 tian1 亲近qin1jin4 shen2 ,
zai4 na4 ri4 yu3 zhong4 sheng4 ,
tong2 sheng1 song4 zhu3 救恩jiu4en1 .
0
dang1 殷勤yin1qin2 , dang1 忠心zhong1xin1 ,
dang1 殷勤yin1qin2 , dang1 忠心zhong1xin1 ;
yao4 仰望yang3wang4 , yao4 警醒jing3xing3 ,
忠心zhong1xin1 zuo4 gong1 直到zhi2dao4 zhu3 lin2 .