qiu2 fu4 赐福ci2fu2 ge1
0
恳求ken3qiu2 天父tian1fu4 保佑bao3you4 wo3 zhong4 ,
lin2 bie2 ci4 xia4 ni3 平安ping2an1 ;
真理zhen1li3 信念xin4nian4 chang2 存心cun2xin1 zhong1:4 ,
ci4 xin4 xiao1 you1 jie3 chou2 fan2 .
阿们a4men2 .