赞美zan4mei3 shi1
0
赞美zan4mei3 天父tian1fu4 ai4 shi4 ci2 ren2 ,
赞美zan4mei3 耶稣ye1su1 dai4 shu2 hong2 en1 ,
赞美zan4mei3 圣灵sheng4ling2 kai1 wo3 mao2 sai1:4:4 ,
赞美zan4mei3 san1 wei4 合一he2yi1 zhen1 shen2 . 阿们a4men2 .