man3huai2 xi3le4
1
bo2shi4 man3huai2 xi3le4 xin1 ,
yang3wang4 jing3 xing1 dao3 qian2 xing2 ,
huan1hu1 ying2jie1 xing1 guang1hua2 ,
can4lan4 hui1huang2 zhao4 qian2cheng2 ,
ken3qiu2 ci2bei1 ren2ai4 zhu3 ,
chang2 ling3 wo3 jian4 ni3 mian4 rong2 .
2
ta1men5 huan1 ran2 xing2 yuan3 lu4 ,
xun2zhao3 zhu3 jiang4sheng1 di4fang5 ,
qu1xi1 qian2cheng2 lai2 jing4bai4 ,
tian1di4 wei2:3 yi1 da4 jun1wang2 ,
qiu2 zhu3 shi3 wo3 le4yi4 lai2 ,
shi1en1zuo4 qian2 chang2 yang3wang4 .
3
ta1men5 jing4 jiang1 hao4:3 li3wu4 ,
xian4 zai4 bei1wei1 sheng4 ying1 qian2 ,
qiu2 shi3 wo3men5 yi4 huan1 ran2 ,
chun2jie2 zi4you2 li2 zui4 yan3 ,
jiang1 wo3men5 zhen1gui4 li3wu4
xian4 zai4 ji1du1 bao3zuo4 qian2
4
ken3qiu2 sheng4jie2 zhu3 ye1su1
ri4ri4 ling3 wo3 zou3 zhai3 lu4
deng3dao4 shi4shi4 cheng2 guo4qu4
meng2 jiu4 ling2hun2 xiang3 tian1 fu2
bu4zai4 xu1yao4 xing1 yin3dao3 ,
you3 zhu3 rong2guang1 yong3 zhao4yao4 .