dang1 wo3 man4bu4 wo3 jing1 tan4 I wonder as I wander
1
dang1 wo3 man4bu4 wo3 si1kao3 ,
  que4 wu2cong jie3shi4 ,
jiu4zhu3 ye1su1 ji1du1 ,
  jing4 jiang4sheng1 shou4 si3 ,
wei4 jiu4 bei1wei1 ren2men5
  xiang4 ni3 he2222:huo2 xiang4 wo3 ,
dang1 wo3 man4bu4 wo3 si1kao3 ,
  que4 wu2cong jie3shi4
2
dang1 ma3li4ya3 rang4 ye1su1
  tang3 zai4 ma3cao2 li3
bo2shi4 , nong2min2 , mu4ren2
  dou1 lai2 fang3wen4 ta1
sheng4dan4 de5 zhu4fu2 cong2
  tian1 jiang4 xia4 zhe4 de5:di4
ta1men5 hui2xiang3 cong2 tai4chu1
  gao1 shen2 de5 ying1xu3
3
ru2 ye1su1 xiang3yao4 wan2ju4
  wu2lun4 da4 huo4 xiao3
tian1kong1 de5 yun2 huo4zhe3
  yi1 ge4 xiao3 que4niao3
huo4 suo3you3de5 tian1shi3
  chang4 yi1 shou3 shi1ge1
ta1 dang1ran2 quan2dou1 ke3yi3
  yin1wei5 ta1 shi4 wang2