tian1shi3 ge1chang4
1
gao1kong1 tian1shi3 qi2 ge1chang4 ,
ye3di4 bian4 man3 mei3miao4 sheng1 ,
gao1shan1jun4ling3 hui2 sheng1xiang3 ,
tian1shi3 yue4ge1 gong4 zou4 ming2 ?
0
rong2 ...... yao4 ta1 ,
rong2yao4 gui1 zui4 gao1 shen2 (2X)
2
mu4ren2 , you3 he2 da4 xi3qing4 ?
wei4he2 yue4ge1 chang4 bu4 ting2 ?
you3 he2 da4 xi3xun4 chuan2bo1 ,
ling3:4:4:4 ni3 chang4 chu1 tian1shang4 ge1 ?
3
bo2li4heng2 cheng2 zhao1:chao2:2 sheng4 ying1 ,
tian1shi3 ge1chang4 ta1 jiang4sheng1 ,
qi2 lai2 qu1xi1 , tong2 yang3wang4
ji1du1 jiu4zhu3 xin1sheng1 wang2 .
4
tian1di4 jun1wang2 zhu3 ye1su1 ,
gan1yuan4 jiang4 bei1 wo4 ma3cao2 ,
wan4 zu2 wan4min2 dang1 huan1 chang4 ,
jiu4zhu3 rong2yao4 wang2 jiang4sheng1 .