jiu3 wang4 ye1su1 ge1 Come Thou Long-Expected Jesus
1
jiu3 wang4 ye1su1 , ken3qiu2 jiang4lin2 ,
zhu3 lai2 wei4 yao4 jiu4 wan4min2 ;
shi4 wo3 zui4e4 , qu4 wo3 you1 xin1 ,
ci4 wo3 ping2an1 yu3 zhu3 qin1 .
yi3se4lie4 zu2 , kao4 zhu3 an1xin1 ,
shi4jie4 xi1wang4 zhu3 lai2lin2 ;
wan4guo2 wan4min2 qian2cheng2 yang3wang4 ,
ji1ke3 ling2hun2 de5:2:dei3 huan1xin1 .
2
jiang4sheng1 shi4jie4 , wei4 jiu4 wan4 bang1 ,
sheng4 ying1 sui1 xiao3 shi4 jun1wang2 ,
jiang4sheng1 shi4jie4 , zhi4li3 wo3 zhong4 ,
yin3jin4 tian1guo2 , zhu3 mu4 chang2 .
qi2qiu2 zhu3 jiang1 yong3heng2 sheng4ling2 ,
zhi4li3 wo3 xin1 zuo4 wo3 jun1 :
wei2you3 kao4 zhu3 wan2quan2 gong1xun1 ,
ju3 wo3 sheng1 shang4 zhu3 rong2 ting2 .
a4men2