kan4:1 na3 ! mei2gui1 kai1hua1 Lo, how a rose e'er blooming
1
kan4:1 na3 ! ru2ci3 kai1hua1 de5 -
  yi1 duo3 - mei2gui1hua1 -
ta1 xue4tong3 lai2 cong2 ye1xi1 ,
  zheng4ru2 gu3ren2 suo3 chang4 .
ta1 kai1 liao3:le5 chong1man3 liang4guang1 ,
  zai4 dong1tian1 de5 leng3dan4 zhong1:4 ,
zai4 ye4ban4 de5 hei1an4 .
2
yi3sai4ya3 ceng2 yu4yan2 ta2
  zhe4 yi1 duo3 mei2gui1hua1
gen1 ma3li4ya3 kan4jian5 liao3:le5
  na4 chu3nuu3 de5 mu3qin5 .
wei4 zhang1xian3 shen2 de5 ai4 ,
  ta1 sheng1 liao3:le5 yi1 wei4 jiu4zhu3 ,
zai4 ye4ban4 de5 hei1an4 .
3
zhe4 duo3 hua1 ta2 de5 xiang1wei4
  xiao1chu2 tian1qi4 wu1ran3
xiao1chu2 - gen1 zhe5 liang4guang1
  quan2 shi4jie4 de5 hei1an4 ,
zhen1 ren2 he2222:huo2 - zhen1 shen2 ,
  cong2 zui4 he2222:huo2 si3 jiu4 wo3men5 ,
rang4 dan4zi5 qing1sheng5 de5
4
jiu4zhu3 , ma3li4ya3 de5 hai2 ,
  ren4tong2 wo3de5 tong4ku3
jiu4zhu3 , rong2yao4 de5 guo2wang2 ,
  ren4tong2 wo3de5 ruan3ruo4
yi3hou4 qing3 dai4ling3 wo3men5
  dao4 tian1tang2 de5 sheng4dian4 - ,
dao4 yong3yuan3 de5 bai2 tian1 !