pu3 shi4 huan1teng2 !
1
pu3 shi4 huan1teng2 ! jiu4zhu3 xia4 jiang4 ,
da4di4 jie1 ta1 jun1wang2 ;
wei2 yuan4 zhong4 xin1 yu4bei4 di4fang5 ,
zhu1 tian1 wan4wu4 ge1chang4 , (2X)
zhu1 tian1 , zhu1 tian1 wan4wu4 ge1chang4 .
2
pu3 shi4 huan1teng2 ! zhu3zhi4 wan4fang1 ,
min2 zhong4 shou3 dang1 ge1chang4 ;
wo4 ye3 , hong2 lao4 , shan1 shi2 , ping2yuan2 ,
xiang3ying5 ge1sheng1 liao2liang4 ,(2X)
xiang3ying5 , xiang3ying5 ge1sheng1 liao2liang4 .
3
zui4e4 you1chou2 bu4rong2 zai4 zhang333:chang22 ,
shi4 tu2 jing1ji2 xiao1wang2 ;
hua1:4:4 zu3 wei4 en1 , wu2yuan3fu2jie4 ,
dao4chu4 zhu3 ze2 liu2 zhang333:chang22 ,(2X)
dao4chu4 , dao4chu4 zhu3 ze2 liu2 zhang333:chang22 .
4
zhu3 jie4 zhen1li3 en1 zhi4 wan4fang1 ,
yao4 shi3 wan4 bang1 zheng4ming2 :
shang4 zhu3 gong1yi4 wu2xian4 rong2guang1 ,
zhu3 ai4 qi2miao4 mo4ming2 ,(2X)
zhu3 ai4 , zhu3 ai4 qi2miao4 mo4ming2 .