qi2 lai2 chong2bai4
1
qi2 lai2 , zong1 zhu3 xin4tu2 ,
kuai4le4 you4 huan1xin1 ,
qi2 lai2 , yi1qi2 lai2 ,
da4jia1 shang4 bo2li4heng2 ;
lai2 chao2jian4 sheng4 ying1 ,
tian1shi3 wang2 yi3 jiang4sheng1 ;
0
qi2 lai2 qian2cheng2 tong2 chong2bai4 (3X),
zhu3 ji1du1
2
you2 shang4 zhu3 de5 shang4 zhu3 ,
guang1ming2 de5 guang1ming2 ,
xu1xin1 bing4 bu4 xian2
tong2zhen1 nuu3 tai1 zhong1:4 sheng1 ,
zhen1 zhu3 de5 zhen1 zhu3 ,
shi4 sheng1 cheng2 , fei1 zao4cheng2 ;
3
tian1shi3 jie1:jie2 cheng2 le4:4:4:yue4 dui4 ,
huan1 ran2 tong2 ge1chang4 ,
guang1ming2 zhong4 tian1 jun1
lai2 gao1sheng1 tong2 zan4yang2 ;
zhi4gao1 de5 chu3/4 suo3 ,
rong2yao4 gui1yu3 jun1wang2 ;
4
jiu4zhu3 sheng1 yu2 jin1 chen2 ,
wo3 zhong4 lai2 huan1ying2 ;
tian1 ren2 zhu1 rong2yao4 ,
wan2quan2 gui1 zhu3 yi1 shen1 ;
da4 zai1 ! fu4 zhen1 dao4 ,
ji2 rou4ti3 lai2 xian3ming2 ;