san1 yi1 lai2lin2 ge1
1
ken3qiu2 sheng4 fu4 lai2lin2 ,
zhu4 wo3 zan4mei3 zhu3 ming2 ,
jing4xian4 xin1sheng1 !
wei2 zhu3 wu2shang4 zun1rong2 ,
wei2 zhu3 wan2quan2 de2sheng4 ,
qiu2 zhu3 tong3zhi4 wo3men5 ,
wan1gu3 zhi1 shen2 !
2
ken3qiu2 sheng4 zi3 lai2lin2 ,
zhang1xian3 wei1yan2 da4 neng2 ,
chui2 ting1 hu1sheng1 !
shi1 en1 yu3 zhong4 zi3min2 ,
shi3 zhu3 sheng4 dao4 zhen4xing1 ,
jian4li4 shan4 yi4 gong1ping5 ,
jiu4zhu3 liang2peng2 !
3
ken3qiu2 sheng4ling2 lai2lin2 ,
xian3chu1 shen2 sheng4 jian4zheng4 ,
gan3hua4 zhong4ren2 !
wei2 zhu3 quan2neng2 zhi4 zun1 ,
ken3qiu2 tong3zhi4 zhong4 xin1 ,
yong3 bu4 li2kai1 wo3men5 ,
da4 neng2 sheng4ling2 !
4
sheng4 fu4 , sheng4 zi3 , sheng4ling2 ,
dang1 shou4 wan4min2 song4 chen4:cheng1:1 ,
shi4 shi4 wu2jin4 !
dan4yuan4 wo3 zhong4 qi2 lai2 ,
huan1 ran2 zhan1yang3 sheng4ming2 ,
qian2cheng2 qin1ai4 chong2jing4 ,
zhi2dao4 yong3heng2 .
a4men2