zan4 wo3 tian1fu4 ge1
1
zan4mei3 wo3 tian1fu4 ,
yin1 ta1 chai1qian3 ai4 zi3 ,
jiang4sheng1 lai2dao4 zhe4 shi4jie4 ,
wei4 zui4ren2 shou4 si3 .
2
zan4mei3 zhu3 ye1su1 ,
yin1 ta1 cong2 tian1 jiang4 xia4 ,
gan1 shou4 bi1po4 bing4 xiu1ru3 ,
ding1 si3 zai4 shi2jia4 .
3
zan4mei3 zhu3 ye1su1 ,
ta1 cong2 si3 li3 fu4huo2 ,
mo2gui3 quan2bing3 jin4 xiao1mie4 ,
si3wang2 yi3 sheng4guo4 .
4
zan4mei3 zhu3 ye1su1 ,
jin1 zuo4 tian1fu4 you4bian1 ,
wo3 zhong4 jin1 kao4 zhu3 gong1lao2 ,
zui4qian1 de5:2:dei3 she4mian3 .
5
zan4mei3 bao3hui4shi1 ,
feng4 zhu3 chai1qian3 jiang4lin2 ,
te4 wei4 kai1dao3 bing4 zhao4liang4 ,
you4 gan3hua4 wo3 xin1 .
fu4ge1
ha1li4lu4ya3 , rong2yao4 gui1 zhu3 ,
ha1li4lu4ya3 , a4men2 !
ha1li4lu4ya3 , rong2yao4 gui1 zhu3 ,
zhu3 shi3 wo3 fu4sheng1 .
a4men2